1.

تغزل عربی متن پنهان تغزل فارسی

صفحه 1-20
حبیب الله عباسی؛ سید مرتضی میرهاشمی؛ عفت نقابی؛ زهرا سعادتی نیا

2.

طرز انوری در غزل‌ها و رباعی‌ها، با تکیه بر ویژگی‌های نحوی کلام

صفحه 21-40
محمدرضا ترکی؛ سمیه رجبی

3.

گویندگان ناشناس در نوبت ثالثه کشف الاسرار

صفحه 41-56
مریم مشرف؛ بهدخت نژادحقیقی

4.

تعامل مولوی با مخاطب در فیه‌ما‌فیه و مکتوبات

صفحه 57-74
مصطفی موسوی؛ سیاوش گودرزی

5.

پژوهشی در باب تأملات معناشناختی عین‌القضات همدانی

صفحه 75-93
مسعود آلگونه جونقانی

6.

بررسی چهار نظریه دربارة بیتی از عبدالقادر بیدل

صفحه 95-112
سیدمهدی طباطبایی

7.

بررسی رابطة حالات و مقامات عرفانی با شگردهای بلاغی

صفحه 113-131
علیرضا فولادی؛ عباس شاه علی رامشه

8.

خروجگاه و مترادفات آن در متون کهن فارسی

صفحه 133-142
محمود ندیمی هرندی؛ تهمینه عطائی کچوئی

9.

معرفت‌شناسی هزل تعلیمی در آثار سنایی غزنوی

صفحه 143-160
نرگس اسکویی

10.

بررسی پایگاه ادبیِ فارسی نوِ آغازین (فارسیِ دری) در خوزستان

صفحه 161-171
سیدمهدی دادرس

11.

سبک تخلص آوری در غزل و سیر آن

صفحه 179-196
رضا خبازها


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب