1.

تعیین محل مجدد زمین‌لرزه های منطقه قوچان به روش نسبی اختلاف زمانی دوگانه با استفاده از مدل سرعتی سه بعدی

صفحه 1-14
امین رشیدی؛ اسماعیل بایرام نژاد؛ محمدرضا قیطانچی

2.

معرفی تنش‌های گسلی بر فیبرنوری FBGبرای بررسی امکان‌سنجی به عنوان یک پیش نشانگر برای زمین‌لرزه

صفحه 15-24
محمدرضا توکلی؛ حسین امیری؛ مجید نعمتی

3.

معرفی شبکه اندازه گیری پیش‌نشانگرهای الکتریکی زمین‌لرزه‌ها بروش VAN درشمال‌غرب ایران

صفحه 25-36
بهزاد زمانی قره چمنی؛ حامد حمیدی هریس؛ جمال بروستانی

4.

ساختار سرعتی پوسته در منطقه کرمان با برگردان همزمان توابع گیرنده و پاشندگی سرعت گروه امواج رایلی

صفحه 37-50
محمد نوری تبار؛ افسانه نصرآبادی؛ محمد رضا سپهوند

5.

نقش مدلهای آماری در سن یابی به روش لومینسانس:مطالعه موردی ترانشه ایرا

صفحه 51-62
مرتضی فتاحی؛ مریم حیدری

6.

تضعیف نوفه‌های لرزه‌ای آشفته با وزن دادن ماتریس هنکل رتبه کاهیده

صفحه 63-73
مسلم هاشمی؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ علی غلامی

7.

طبقه بندی ساختگاه بر مبنای فرکانس طبیعی مبتنی بر داده های لرزه ای و پیشنهاد استفاده از آن در آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله ایران، مطالعه موردی شهر اردکان

صفحه 75-88
احمد ادیب

8.

برآورد میدان سرعت پوسته زمین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و انترپولاسیون کریژینگ فراگیر (منطقه مورد مطالعه: شبکه ژئودینامیک کشور ایران)

صفحه 89-98
میر رضا غفاری رزین؛ بهزاد وثوقی

9.

مدل سازی هندسی حرکات زمین ساختی مسطحاتی در ژاپن با تحلیل مشاهدات ژئودزی در منطقه

صفحه 99-109
مهدی نجفی علمداری؛ آرمان طاهری؛ یحیی جمور؛ محمد امین مصباح

10.

برآورد عمق و شاخص ساختاری چشمه‏ های مغناطیسی با استفاده از روش‏های تحلیل چندمقیاسی و DEXP

صفحه 111-121
جمال الدین بنی عامریان؛ بهروز اسکوئی؛ اسداله جوع عطا بیرمی

11.

پردازش تصویر ناهنجاری های میدان پتانسیل به منظور تعیین مرز و محدوده ناهنجاری با استفاده از تجزیه شبکه منظم مربوطه به طیف فرکانس های اصلی رنگی

صفحه 123-132
اکو علیپور؛ محمد حسن محمدیان؛ حمید آقاجانی

12.

بهبود مدل‌سازی معکوس داده‌های الکترومغناطیس هوایی حوزه فرکانس با اعمال قید‌ عمقی

صفحه 133-144
اکو علیپور؛ علی نجاتی کلاته؛ علیرضا عرب امیری

13.

پردازش و تفسیر دادهـهای رادار نفوذی به زمین (GPR)، به منظور تعیین ضخامت و توپوگرافی بستر یخچال علم کوه

صفحه 154-157
سعید پرنو؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ علی رضا عرب امیری؛ نعمت اله کریمی

14.

بررسی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص‌های خشکسالی در حوزه آبخیز قره‌سو

صفحه 159-170
مهشید کریمی؛ کاکا شاهدی؛ خه بات خسروی

15.

بررسی و مقایسه تغییرات اقلیمی مناطق دشتی و کوهستانی در دوره 2030-2010 (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دشت یزد- اردکان)

صفحه 171-182
فاطمه برزگری؛ حسین ملکی نژاد

16.

ارزیابی پیش‌بینی میزان ابرناکی حاصل از مدل عددی WRF

صفحه 183-196
محمد حسین معماریان؛ مهسا دامن افشان

17.

رویکردی متفاوت در ریز مقیاس نمایی و پیش یابی اقلیمی مولفه دما (مطالعه موردی استان گلستان)

صفحه 197-212
غلامرضا روشن؛ عبدالعظیم قانقرمه

18.

امکان سنجی پیش بینی رخداد آذرخش با استفاده از مدل میان مقیاس WRF در منطقه ایران

صفحه 213-220
مریم قرایلو؛ سمانه ثابت قدم؛ سرمد قادر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب