1.

بررسی نقش ویژگی‌های شخصیتی در تسهیم دانش (مورد مطالعه: دانشجویان شاغل دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران)

صفحه 647-665
مظاهر یوسفی امیری؛ آرین قلی پور؛ داوود عباسی؛ محسن قربانلو

2.

رابطة هوش معنوی با مهارت‌های ارتباطی کارکنان دانشگاه لرستان

صفحه 667-689
فخرالسادات نصیری و لیک بنی؛ - محمدرضا اردلان؛ احترام میزاخانی

3.

شناسایی و رتبه بندی عوامل فردی و سازمانی تأثیرگذار بر انتقال فناوری های پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری (TRLs)

صفحه 691-712
جهانشاه چرختاب مقدم؛ اسماعیل کلانتری

4.

الگوی اسلامی ایرانی اجرای خط‌ مشی‌های فرهنگی کشور و مقایسة تطبیقی آن با برخی الگوهای موجود داخلی و خارجی

صفحه 713-737
حسین خنیفر؛ سید مهدی الوانی؛ حمید حاجی ملا میرزایی

5.

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی و مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت‌های تولیدی استان قزوین)

صفحه 739-762
محسن هوشنگی؛ سید مجید الهی؛ زهرا امین افشار؛ سید محمود صدوق

6.

بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی در سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت ایران)

صفحه 763-784
علی پیران نژاد؛ مهدی افخمی اردکانی

7.

بررسی تأثیر مؤلفه های فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش در شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان

صفحه 785-805
روح اله رضائی؛ نفیسه صلاحی مقدم

8.

بررسی تفاوت‌های موجود در سبک مذاکرة تجاری مدیران ایرانی و کره‌ ای

صفحه 807-831
حامد دهقانان؛ ایمان آشفته

9.

بررسی تأثیر صدای کارمند بر خلاقیت و عملکرد کارکنان با میانجیگری درگیری شغلی

صفحه 833-856
حسن رنگریز؛ سعید رضایی

10.

شناسایی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون (مورد مطالعه: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)

صفحه 857-878
سیدمحمدرضا صالحی؛ ناصر میرسپاسی؛ علی اکبر فرهنگی

11.

ارتقای توانمندسازی روان شناختی در پرتو تسهیم دانش

صفحه 879-905
رحمت الله قلی پور؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلائی

12.

مدیریت عمومی مبتنی بر نهج‌البلاغه (مورد مطالعه: نامه 53)

صفحه 907-924
علی نقی امیری

13.

تبیین راهکارهای ارتقای صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران

صفحه 925-944
مسلم باقری؛ حسن زارعی متین

14.

بررسی تأثیر پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد فردی و گروهی و تفاوت پرداخت بر عملکرد با روش مدل‌سازی خطی سلسله‌مراتبی (HLM) (مورد مطالعه: بانک ملت)

صفحه 945-972
محسن نظری؛ علی دیواندری؛ حمزه رایج

15.

چکیده‌های انگلیسی

صفحه 1-14

16.

صفحات آغازین

صفحه 1-2


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب