1.

صفحات آغازین

صفحه 1-2

2.

فهم شناختی مدیران از اثربخشی مدیریتی: کاربست روش شبکه خزانه

صفحه 317-342
حسن دانایی فرد؛ لیلا مرتضوی؛ علی اصغر فانی؛ عادل آذر

3.

الگوی فرهنگ سازمانی سازمان‌های آموزشی(EOCM) (مورد مطالعه آموزش و پرورش شهر بیرجند)

صفحه 343-367
نرگس قدسیان؛ کمال درانی؛ هادی پورشافعی؛ محمدرضا اسدی یونسی

4.

تحلیل موانع تعامل‌پذیری فرهنگی در زنجیره تأمین صنعت خودرو با به کارگیری رویکرد مدل‌سازی ساختاری-تفسیری( ISM)

صفحه 369-391
محمدرحیم رمضانیان؛ محمود مرادی؛ فاطمه سلطانی

5.

بررسی و تحلیل نقش قابلیت‌های فردی منابع انسانی در ایجاد مزیت رقابتی؛ به‌کارگیری مدل VRIO

صفحه 393-414
مرتضی سلطانی؛ حمید زارع؛ محسن پرنیان‌خوی

6.

مطالعه عوامل سازمانی تأثیرگذار بر راهبرد تجاری-سازی تحقیقات دانشگاهی (مطالعه موردی: فناوری نانو)

صفحه 415-435
اسماعیل کلانتری؛ محمدرضا میگون پوری؛ جهانگیر یدالهی فارسی

7.

بررسی و مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی بر اساس مدل CAMEL

صفحه 437-461
حسین خنیفر؛ زینب بزاز؛ رضا تهرانی؛ محمدجواد محقق نیا

8.

تبیین نقش معنویت سازمانی در خلق مزیت رقابتی پایدار (موردمطالعه: کارکنان شعب بانک مسکن شهرستان تبریز)

صفحه 463-486
محمد حکاک؛ صمد رحیمی اقدم

9.

تبیین نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی کارکنان در رابطه میان مدیریت اثربخش و تعالی سازمانی

صفحه 487-514
سیروس قنبری؛ محمد رضا اردلان؛ فخرالسادات نصیری؛ ایمان کریمی

10.

ارزیابی تأمین‌کنندگان بر اساس شاخص‌های دخیل در بهره‌وری زنجیرة ‌تأمین (بررسی شرکت‌های تأمین‌کنندة گروه خودروسازی توس)

صفحه 515-535
احمد رضا قاسمی؛ قاسم فرج پور خانا پشتانی؛ پریسا رضا یزدی

11.

بررسی فلسفه اخلاق تکلیف‌گرایانه کانت در سازمان (مقایسه آن با منشور اخلاقی جهانی سازمان)

صفحه 537-557
مهدی محمدرضایی؛ محمد محمدرضایی

12.

بررسی عوامل مؤثر برکاهش ترک خدمت کارکنان در سازمانهای دولتی ایران (مطالعه موردی: ستاد وزارت راه وشهرسازی)

صفحه 559-579
قاسم امیری؛ سید مجتبی محمودزاده

13.

بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباطات سازمانی در یک سازمان دولتی

صفحه 581-599
احمد غضنفری؛ حسین مزروعی

14.

بررسی رابطه بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل آموزش و پرورش استان قم)

صفحه 601-622
نرگس جهانگیراصفهانی؛ رمضان جهانیان

15.

تدوین کد های اخلاق حرفه ای فروشندگان سازمان

صفحه 623-646
مجید قلی مطلق؛ هاشم آقازاده؛ محمد رحیم اسفیدانی

16.

چکیده‌های انگلیسی

صفحه 1-14


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب