1.

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی راهبردی موفق با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری (مطالعۀ موردی: شرکت سهامی بیمۀ ایران شهر تهران)

صفحه 253-272
پدرام آبدارزاده؛ حسین صفرزاده؛ بنفشه فتوت

2.

شناسایی معیارهای موثر بر انتخاب برند مقلد در کالاهای مصرفی

صفحه 273-294
سیدبابک ابراهیمی؛ حمید کتابیان؛ حسام رحیمی

3.

شناسایی ابعاد بازارگرایی در صنعت خدمات بانکداری کشور با تأکید بر نقش منابع انسانی

صفحه 295-314
مهرداد استیری؛ علی دیواندری؛ سید رضا سیدجوادین؛ سید حمید خداداد حسینی

4.

اثر بازاریابی داخلی بر عملکرد کارکنان: اثر میانجی نوآوری سازمانی در اداره‎های تابع شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

صفحه 315-338
صاحب ایمانی؛ ریحانه گسکری؛ البرز قیتانی

5.

بررسی میزان اهمیت و توجه به اندازه گیری زنجیرۀ ارزش منابع انسانی در گروه صنعتی سایپا (مطالعه چند موردی)

صفحه 339-362
عباس بازرگان؛ حمید رضا یزدانی؛ ندا احسانی مقدم؛ مرجان شعبانی

6.

تاثیر محیط های خدماتی بر هیجان مشتری وخروجی های خدمات

صفحه 363-380
یاسان‌اله پوراشرف

7.

شناسایی و اولویت‌بندی بازارهای هدف صنعت گردشگری ایران با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چندشاخصۀ ترکیبی در یک محیط فازی

صفحه 381-406
محمد رضا تقی زاده یزدی؛ فاطمه باقری؛ علیرضا دهقان؛ ناصر عبدی

8.

عوامل موثر بر تمایل به بازگشت مشتریان از دست رفته در شرکت‌های بیمه

صفحه 407-426
امیر خانلری؛ مهشاد السادات دعایی اسکویی

9.

تعیین ویژگی های موثر بر رفتار مصرف کنندگان اینترنت پر سرعت در ایران

صفحه 427-444
محمد هادی صادق؛ محمد علی شاه حسینی

10.

بررسی تأثیر عناصرنام تجاری بر نگرش و رفتار مصرف‌کنندگان نسبت به نام تجاری تعمیم یافته (مورد مطالعه: شرکت فرآورده‌های گوشتی و لبنی کاله)

صفحه 445-462
سیدمحمد طباطبایی نسب؛ زهره محمدنبی

11.

تبیین تأثیر بازارگرایی و نوآوری مدیریت بر عملکرد بنگاه با تأکید بر نقش میانجی نوآوری فناورانه

صفحه 463-484
نیما گروسی مختار زاده؛ محمود زمانی

12.

بررسی رابطۀ نوآوری سازمانی و عملکرد با متغیر میانجی نوآوری بازاریابی (مطالعۀ موردی: کسب‎وکارهای کوچک و متوسط در صنعت نساجی کاشان)

صفحه 485-500
طیبه نیک رفتار؛ کامبیز طالبی؛ فاطمه سعیدی آرانی

13.

شناسایی شیوه های موثر پیشبرد فروش در راستای افزایش فروش بیمه های مسئولیت در شرکت سهامی بیمۀ ایران

صفحه 501-513
علی ودیعی نوقابی؛ هاشم آقازاده؛ محمد حقیقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب