1.

تحلیل بازنمایی دریا در نقاشی واقع‌گرا مبتنی بر مفهوم امر والا در فلسفۀ کانت (مورد مطالعاتی: آثار برگزیدۀ قرن نوزدهم اروپا و امریکا)

صفحه 5-15
فاطمه نورشهرکی؛ جواد امین خندقی؛ جمال عرب زاده

2.

«تبیین مولفه‌های زیباشناسی زشتی بر اساس کلوایکا اثر ویم دلووی»

صفحه 17-28
فریده آفرین

3.

تحلیل نگاره سفینة‌النجات اثر محمدعلی رجبی بر اساس نظریه ترامتنیت ژرار ژنت

صفحه 29-40
طاهره اسحقی غریب دوستی؛ محسن مراثی

4.

تحلیل ساختار روایت در متن و نگاره‌ جنگ تیمور با سلطان محمود والی هندوستان بر مبنای الگوی کنشی گریماس

صفحه 41-51
سپیده بیات؛ بیتا مصباح

5.

تبیین گفتمان‌های غالب در شکل‌گیری هنر پیشااسلامی عربستان با رویکرد نورمن فرکلاف

صفحه 53-63
سمیه رمضان ماهی

6.

بازشناسی عنصر بصری خط در سیاه ‌قلم‌های مرقوم شفیع عباسی محفوظ در موزه بریتانیا

صفحه 65-76
علی اکبر جهانگرد؛ محبوبه شیخی

7.

پیش‎دامن (پیش‎بند) اصناف دوره‎گرد عصر ناصری بر پایۀ مرقعات اصناف در کاخ‎گلستان و موزۀ بریتانیا

صفحه 77-88
آمنه مافی تبار

8.

شناسایی و تبیین مولفه های طراحی تجهیزات فضای آموزشی مدارس جهت اجرای طرح کیف در مدرسه (نمونه موردی دوره ی اول ابتدایی)

صفحه 89-100
مهسا آراسته؛ احد شاه حسینی

9.

مقایسۀ هنر بلوچی‌دوزی‌ ایران و پاکستان از نظر شیوۀ نقش‌پردازی، رنگ‌بندی و تکنیک‌های دوخت

صفحه 101-113
فاطمه ساعدی؛ مرضیه قاسمی؛ سکینه خاتون محمودی

10.

تبارشناسی مفهوم شاهی در نقش‌برجسته‌های اردشیر بابکان

صفحه 115-126
امین شاه‌ وردی؛ اصغر فهیمی فر

11.

پژوهشی در طرح و نقش سنگ قبرهای گورستان بُزلَر هفشجان و قبرستان ارامنه‌ی سیرَک با رویکرد تطبیقی-تحلیلی (با تاکید بر طرح و نقوش گیاهی و حیوانی)

صفحه 127-139
حسین ابراهیمی ناغانی؛ راضیه خارا هفشجانی

12.

«درام» در برگزیده‌ای از پوسترهای سینمای ایران: مطالعه‌ای در چهارچوب روایت‌شناسی ساختارگرا

صفحه 141-154
سام ایزدی؛ بهروز محمودی بختیاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب