1.

«بازشناسی مؤلف کتابی که "المسترشد" خوانده می‌شود»

صفحه 293-269
کاظم استادی

2.

تحلیل انتقادی متون نقلی اسلامی و پیشااسلامی در تعیین هویت قربانی ابراهیم (ع)

صفحه 320-295
نوروز امینی؛ محسن رفعت؛ علی حسن نیا

3.

بررسی و ارزیابی آرای مفسران اهل‌سنت دربارۀ روایات آیۀ رجم

صفحه 342-321
محمد باقریان؛ رسول محمدجعفری

4.

رهیافتی بر مطالعۀ ساختار زبان قرآنی به‌مثابه "سیستم"

صفحه 365-343
حسین جدی

5.

اعجاز علمی در سورۀ تکویر و نقد تطبیق آن بر حوادث و پیشرفت‌های عصر حاضر

صفحه 391-367
حسن خرقانی

6.

تاریخ گذاری روایات افتاء تقیه‌ای با روش تحلیل متن و اسناد

صفحه 423-393
مرضیه شم آبادی؛ بی بی زینب حسیتی؛ علیه رضاداد

7.

نقش مؤلفه های درون متنی در کشف محور سورۀ مبارکۀ احزاب در دو بعد بنیادی و کاربردی

صفحه 445-425
فاطمه علایی رحمانی؛ نجمه کاظمی؛ فرشته معتمد

8.

بازخوانی نقش مقاتل بن سلیمان در شکل‌گیری آیات مستثنا

صفحه 465-447
زهرا کلباسی اشتری؛ امیر احمدنژاد

9.

نقد ادلۀ عقلی و نقلی انکار برزخ از دیدگاه قرآنیان شبه قارۀ هند (با محوریت آراء جیراج پوری)

صفحه 485-467
باب اله محمدی؛ عزت الله مولائی نیا؛ محمد تقی دیاری بیدگلی؛ حسن رضایی هفتادر

10.

واکاوی در سرچشمه های علل مهمل بودن برخی رجال شیعی

صفحه 507-487
ثمین محمودی؛ اعظم فرجامی؛ روح اله بهرامی

11.

بررسی آراء رجالیان دربارۀ احمد بن علی بن کلثوم و اعتبارسنجی احادیث وی

صفحه 526-509
شادی نفیسی؛ حسین رضایی

12.

تحلیل بُعد غیرمادی انسان در قرآن بر پایۀ معناشناسی و بازخوانش واژگان «نفس، روح و قلب»

صفحه 547-527
مهدی نوری افشان؛ ابوالفضل خوش منش


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.