1.

معنای «علقه» و نسبت آن با امر زیبا نزد کانت

صفحه 1-20
ارسلان آقاخانی؛ محمد رضا حسینی بهشتی؛ شمس الملوک مصطفوی

2.

رویکردی معرفت‌شناختی به مسئلۀ این‌همانی شخصی از دیدگاه هیوم

صفحه 21-37
علیرضا حسن پور

3.

درنگی در طبقه‌بندی‌های آستین و سرل از افعال مضمون در سخن

صفحه 39-56
غلامرضا حسین‌پور

4.

برهان ابتکاری ابن سینا در اثبات وجود واجب‌الوجود

صفحه 57-75
سهراب حقیقت

5.

نقد نظریۀ سهروردی در باب فاعلیت خداوند بر اساس نظام معقولات در فلسفۀ وی

صفحه 77-92
لاله حقیقت

6.

تبیین نظریۀ عدم تطابق ذهن و عین بر اساس اصالة الوجود

صفحه 93-110
محمد دانش نهاد؛ محمدحسن وکیلی

7.

تکثرگرایی علمی ساندرا هاردینگ و ناسازگاری‌های آن

صفحه 111-132
زهرا زرگر

8.

دیدگاه نوصدرائیان معاصر دربارۀ سازگاری نظریۀ «ترکیب جسم از ماده و صورت» با نظریۀ «ترکیب جسم از اجزاء»

صفحه 133-152
مصطفی صادقی؛ محمد باقر عباسی

9.

تحلیل نقد سارتر بر خوداستعلایی هوسرل

صفحه 153-170
علیرضا فرجی

10.

فرم ارسطویی در طراحی مورفوژنتیک (خاستگاه مفهوم فرم در طراحی مورفوژنتیک)

صفحه 171-188
معصومه معتمدی؛ ویدا نوروزبرازجانی؛ افرا غریب‌پور

11.

ضرورت واقعیت یا ناموجبیت‌گراییِ مبتنی بر رویکرد زمانی ارسطو به موجّهات، بر اساس فصل نهمِ دربارۀ عبارت

صفحه 189-211
سید امیرعلی موسویان

12.

علت اعدادی و نقش آن در پیدایش امور مادی

صفحه 213-230
سیدمصطفی میرباباپور؛ یوسف دانشور نیلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب