1.

فرمان سه‌زبانۀ چینی- فارسی- اویغوری در دیوان سلسلۀ مینگ در چین (1386 تا 1616م/ 787 تا 1025ق)*

صفحه 1-19
محمدباقر وثوقی؛ چِن بین بین

2.

کارکرد بلاغی وجه جمله در خسرو و شیرین نظامی

صفحه 21-37
روح الله هادی؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ زینب نصیری

3.

تحلیل و نقد ویژگی‌های پسامدرنی رمان هیس

صفحه 39-57
تیمور مالمیر؛ نجم الدین رستم یونس

4.

مؤلّفه‌های عشق از دیدگاه طریقت چشتیّه در آثار امیران دهلوی

صفحه 59-79
نجمه دُرّی؛ مسعود دوست پرور

5.

بوم‌نقد تطبیقی کتاب‌های درسی فارسی و العربیّة لغتی

صفحه 81-101
عاطفه جمالی؛ فرح انگیز شکوهی

6.

تأثیر فشارۀ عاطفی بر ناپایداری معنای عنوان در نسبت بینامتنی با متن در شعر «پیغام» از مهدی اخوان ثالث

صفحه 103-123
ساره زیرک؛ مهرنوش کاشانی منصور

7.

طنز و خوانندۀ نهفته در مجموعۀ آب‌نبات صدقی

صفحه 125-146
زینب شیخ‌حسینی

8.

شگردهای اقتباس و اثرپذیری از آیات و احادیث در نفثة‌المصدور

صفحه 147-168
حسین قربان‌پور آرانی؛ حمزه محمدی ده چشمه

9.

جهانِ ساکنِ روان و اراده‌های متجدّد حق در تمثیل «آب روان» مثنوی مولانا

صفحه 169-189
امیرحسین مدنی

10.

تحلیل گفتمان قدرت در داستان سیاوش بر اساس نظریّۀ قدرت میشل فوکو

صفحه 191-212
مختار ابراهیمی؛ شفا دهیمی نژاد

11.

متن‌شناسی روایت ناشناختۀ ماه‌منیر و خوب‌چهره

صفحه 213-234
میلاد جعفرپور؛ احسان احمد

12.

ویژگی‌های شکلی (فرمی) شعر رضا براهنی در مجموعۀ خطاب به پروانه‌ها

صفحه 235-255
نگین شهابی؛ امیر مازیار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب