1.

جایگاه شهود در نظریۀ ادراک حسی پرایس

صفحه 1-21
محسن ابراهیمی؛ رضا صادقی

2.

دیدگاه ابن سینا دربارۀ مفاهیم فلسفی؛ معقول اولی یا معقول ثانی

صفحه 23-42
سید احمد حسینی؛ مریم تبریزی

3.

تأملی بر تفاوت رهیافت هرمنوتیکی گادامر با هایدگر به مسئلة تناهیِ حقیقت

صفحه 43-65
احمد رجبی

4.

امر کلاسیک و سنّت تاریخی در هرمنوتیک گادامر

صفحه 67-87
فاطمه رجبی؛ محمد علی رجبی؛ شهرام پازوکی

5.

ارسطو؛ فلسفه و وحدت نظام علوم

صفحه 89-110
حامد روشنی راد؛ مهدی قوام صفری

6.

تبیین تمایز علم از وجود ذهنی بر اساس دیدگاه جوادی آملی

صفحه 111-129
نرگس زرگر

7.

تنگنای ادراک ذات الهی در عرفان اسلامی و راه برون‌رفت از آن

صفحه 131-154
روح الله سوری

8.

زبان و ساختار منطقی ذهن در پدیدارشناسی هوسرل

صفحه 155-174
علیرضا فرجی

9.

ناسازگاری مفهومی ارادۀ آزاد از دیدگاه حکمت متعالیه

صفحه 175-196
جمال کدخداپور؛ سید حسن حسینی

10.

تحویل و واقع‌گرایی ساختاری وجودی

صفحه 197-219
سعید معصومی

11.

قاعدۀ الواحد از منظر توماس آکوئیناس و ملاصدرا

صفحه 221-241
محمد ملائی ایولی؛ محسن فهیم؛ مجتبی جعفری اشکاوندی

12.

دلالت واژۀ «هو» بر «وجود رابط» در زبان عربی عصر نزول؛ خوانشى منطقی-تاریخی از آثار فارابی و ابن سینا

صفحه 243-260
رضا نژادتبریزی؛ محمدرضا ستوده نیا؛ رضا شکرانی

13.

رابطۀ فلسفه و دین در آفرینش از نظر بوئثیوس با تکیه بر رسائل کلامی و تسلّای فلسفه

صفحه 261-280
سیده فاطمه نورانی خطیبانی؛ مریم سالم


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.