1.

اثر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی

دوره 4، شماره 15، زمستان 1391، صفحه 87-103
رسول نوروزی سید حسینی

2.

ارتباط بین معنویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ستادی ادارۀ کل ورزش و جوانان استان تهران

دوره 7، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 921-933
مسعود فریدونی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی

3.

بررسی اثر ویژگی های آزمودنی های پژوهش بر رابطة تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 97-124
جیران محمدی؛ علی اصغر فانی؛ عادل آذر؛ سعید فتحی

4.

بررسی تأثیر تعهد مؤثر سازمان به مشتریان وفادار بر رفتار شهروندی آنان بهواسطۀ تعهد مؤثر مشتریان به سازمان (مطالعۀ موردی: شعب بانک ملت شهرستان نیشابور)

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 371-398
جلیل صافحیان؛ امیر محمد فکور ثقیه؛ علیرضا خوراکیان

5.

بررسی رابطۀ هویت ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی هوش هیجانی در کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 715-726
بهادر عزیزی؛ حسن فهیم دوین؛ زهرا سادات میرزازاده

6.

بررسی نقش ارزش ویژۀ برند بر رفتار شهروندی مشتریان باشگاه‌های ورزشی استان مازندران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 343-358
محبوبه عابدی سماکوش؛ معصومه کلاته سیفری

7.

بررسی نقش سه‌گانۀ تعهد سازمانی بر ر فتار شهروندی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان کشور

دوره 7، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 575-588
محمد غلامپور؛ رسول طریقی

8.

مدل ساختاری بهبود بهره‎وریکارکنان تولیدی

دوره 3، شماره 7، پاییز 1390، صفحه 81-94
فرج اله رهنورد؛ مجید خدابخش

9.

معنویت سازمانی گامی مؤثر در جهت بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی (OCB)(مورد: شهرداری زاهدان)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 163-188
غلامرضا طالقانی؛ مصطفی محمدی؛ حسین رستمی

10.

نقش رفتار شهروندی سازمانی در عملکـرد سازمان

دوره 2، شماره 2، پاییز 1383
حمید زارع


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.