صافحیان, جلیل, فکور ثقیه, امیر محمد, خوراکیان, علیرضا. (1397). بررسی تأثیر تعهد مؤثر سازمان به مشتریان وفادار بر رفتار شهروندی آنان بهواسطۀ تعهد مؤثر مشتریان به سازمان (مطالعۀ موردی: شعب بانک ملت شهرستان نیشابور). , 10(2), 371-398. doi: 10.22059/jibm.2018.234180.2618
جلیل صافحیان; امیر محمد فکور ثقیه; علیرضا خوراکیان. "بررسی تأثیر تعهد مؤثر سازمان به مشتریان وفادار بر رفتار شهروندی آنان بهواسطۀ تعهد مؤثر مشتریان به سازمان (مطالعۀ موردی: شعب بانک ملت شهرستان نیشابور)". , 10, 2, 1397, 371-398. doi: 10.22059/jibm.2018.234180.2618
صافحیان, جلیل, فکور ثقیه, امیر محمد, خوراکیان, علیرضا. (1397). 'بررسی تأثیر تعهد مؤثر سازمان به مشتریان وفادار بر رفتار شهروندی آنان بهواسطۀ تعهد مؤثر مشتریان به سازمان (مطالعۀ موردی: شعب بانک ملت شهرستان نیشابور)', , 10(2), pp. 371-398. doi: 10.22059/jibm.2018.234180.2618
صافحیان, جلیل, فکور ثقیه, امیر محمد, خوراکیان, علیرضا. بررسی تأثیر تعهد مؤثر سازمان به مشتریان وفادار بر رفتار شهروندی آنان بهواسطۀ تعهد مؤثر مشتریان به سازمان (مطالعۀ موردی: شعب بانک ملت شهرستان نیشابور). , 1397; 10(2): 371-398. doi: 10.22059/jibm.2018.234180.2618


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب