1.

اسلامی سازی علوم یونانی: مطالعهٔ موردی دریافت ابن سینا از مابعدالطبیعهٔ ارسطو

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 89-109
مصطفی زالی

2.

بررسی اصالت نسخه‌های فارسی جرّثقیل

دوره 12، شماره 1، بهار 1393، صفحه 95-113
محمد جواد ناطق؛ مصطفی کریمی

3.

بررسی و نقد انتقادات فخررازی به حدوث روحانی نفس ناطقه از دیدگاه ابن سینا

دوره 43، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 57-73
محمود صیدی؛ سید محمد موسوی

4.

برهان مفید یقین در فلسفة اولی

دوره 72، شماره 0، زمستان 1381
قاسمعلی کوچنانی

5.

برهان وجوب و امکانِ ابن سینا

دوره 6، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 25-49
حسین شمس؛ محسن جوادی

6.

تأثیر حکمت سینوی بر نظریّة شعر عربی (مطالعة موردی منهاج البلغای حازم قرطاجنی)

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 111-128
هادی رضوان

7.

تصویر زندگیِ پس‌از مرگ در فلسفه، ابن‌سینا

دوره 42، شماره 1، پاییز 1388
رضا اکبری

8.

تعریف با حد و مشکلات آن

دوره 1، شماره 2، بهار 1384
دکتر یحیی یثربی

9.

چشم اندازی به آراء فیلسوفان پیرامون طبیعت

دوره 65، شماره 0، تابستان 1378
رضا محمد زاده

10.

حرکت از نگاه ابن سینا و ابوالبرکات بغدادی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 31-44
عبدالرسول عمادی؛ غلامحسین رحیمی شعرباف

11.

حلّ پارادوکس علم به جوهر در کتاب تعلیقات ابن‌سینا

دوره 43، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 25-38
رضا اکبریان؛ سیداحمد حسینی

12.

دیدگاه ابن سینا دربارۀ مفاهیم فلسفی؛ معقول اولی یا معقول ثانی

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 23-42
سید احمد حسینی؛ مریم تبریزی

13.

دلالت واژۀ «هو» بر «وجود رابط» در زبان عربی عصر نزول؛ خوانشى منطقی-تاریخی از آثار فارابی و ابن سینا

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 243-260
رضا نژادتبریزی؛ محمدرضا ستوده نیا؛ رضا شکرانی

14.

عرفان ابن سینا در آثار فرانسویان دو سدۀ اخیر

دوره 46، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-21
محبعلی آبسالان

15.

علم بالقوه نزد ابن سینا

دوره 50، شماره 1، بهار 1396، صفحه 31-45
رضا اکبری؛ فاطمه شاهین فر؛ محمد سعیدی مهر

16.

کیمیا از نظر ابو نصر فارابی

دوره 3، شماره 1، بهار 1384
جعفر آقایانی چاوشی

17.

گذر زهره و ترتیب سیارات نسبت به زمین در آثار هیئت دورۀ اسلامی

دوره 10، شماره 1، بهار 1391، صفحه 41-63
امیرمحمد گمینی

18.

ماهیت فیزیکی افلاک: بررسی مفهوم فلک در آثار هیئت

دوره 9، شماره 1، بهار 1390، صفحه 67-108
حنیف قلندری

19.

مسأله‌ بساطت فلک محدّدالجهات و مناقشۀ قوشچی در آن )با تأکید بر مقصد دوّم از فصل دوّم شرح تجرید الاعتقاد (

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 133-145
ایرج نیک سرشت؛ صادق شهریار

20.

مسألۀ کیفیات ثانویه در فلسفۀ ابن سینا

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 231-246
امیر مازیار

21.

مفاخر و مشاهیر عرصه های دانش در آثار نویسندگان عرب و مسلمان

163-162، شماره 0، پاییز 1381
دکتر اردشیر خدادادیان

22.

نظریۀ میرداماد دربارۀ چگونگی تحقق خارجی حرکت و معانی آن

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 127-145
محمود صیدی؛ سید محمد موسوی

23.

نقش عوامل غیر اکتسابی در شکل‌گیری هویّت فردی از دیدگاه ابن سینا

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 239-260
آیسودا هاشم پور؛ فروغ‌السادات رحیم‌پورContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.