1.

اثر خوراکی هروئین بر جنین موشهای سوری Balb / C معتاد

دوره 56، شماره 4، بهمن 1380
دکتر سیمین فاضلی پور؛ دکتر زهرا طوطیان

2.

ارزیابی بی خطری اثرات ساپونین کپسوله شده توسط نانوذرات فریتین بر موش‌های ماده آلوده به استرپتوکوک پنومونیه و تکامل ریه جنین‌ها

دوره 78، شماره 3، مهر 1402، صفحه 197-212
صبا صفدرپور؛ زهره افتخاری؛ اکرم عیدی؛ دلارام درود

3.

انجماد جنین خرگوش

دوره 52، شماره 1، اردیبهشت 1376
دکتر رضا شهیدی

4.

بررسی کالوس زایی و باززایی از جنین نارس ارقام گندم

دوره 9، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 39-50
پوراندخت گلکار؛ کاظم ارزانی؛ سید علی محمد میر محمدی میبدی

5.

بررسی میزان فعالیت بعضی از آنزیم ها در نسوج مختلف جنین گوسفند در سنین مختلف

دوره 54، شماره 2، مرداد 1378
دکتر صغری غلامی؛ دکتر محمود امین لاری؛ دکتر غلامرضا لک

6.

برساخت اجتماعی جنین انسانی: تأملی بر شکل‌گیری انسان‌شناسی تکنولوژی‌های انتخابِ باروری

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 55-79
مرتضی کریمی؛ ابوعلی ودادهیر؛ زهره انواری؛ رضا عمانی-سامانی

7.

تحدید نسل از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

دوره 12، شماره 0، فروردین 1381
دکتر حبیب اله طاهری

8.

تحلیل حقوقی واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت

دوره 6، شماره 14، خرداد 1388، صفحه 71-98
محمد رفیعی

9.

جستاری در مبانی ولوج روح از منظر شیخ مفید

دوره 16، شماره 2، تیر 1399
فریده تاجفر؛ مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم

10.

سقط جنین حرمت یا جواز

دوره 37، شماره 4، بهمن 1383
فریبا حاجیعلی

11.

کاهش انتخابی جنین، بررسی مبانی عدم مشروعیت آن در فقه اسلامی

دوره 10، شماره 3، مهر 1393، صفحه 433-468
سعید نظری توکلی؛ فاطمه کراچیان ثانی

12.

کاهش انتخابی جنین درسگ‌های آبستن باایجاد ایست قلبی تحت هدایت اولتراسوند

دوره 67، شماره 2، تیر 1391، صفحه 175-180
سارنگ سروری؛ ثریا صالح گرگری؛ محمد ملازم؛ داود فسخودی

13.

مروری کوتاه بر روش‌های تعیین جنسیت جنین طیور تجاری؛ راهکارهای موجود در خصوص جلوگیری از معدوم سازی جوجه‌های نر یکروزه تخمگذار

دوره 23، شماره 3، اسفند 1402، صفحه 17-22
سینا مسّاحی؛ رامیار قره داغی

14.

مطالعه بافت زایی و هیستوشیمی کبد قرقاول در طول دوره جنینی

دوره 74، شماره 4، دی 1398، صفحه 564-572
حمید خدادادی؛ ابوالقاسم نبی پور؛ شادی هاشم نیا؛ بهادر شجاعی

15.

مطالعه رشد تکاملی گانگلیون گردنی سینه‌ای (ستاره ای)‌ ‌در جنین گوسفند

دوره 65، شماره 2، تیر 1389
جمال نوری نژاد؛ حسن گیلانپور؛ بیژن رادمهر

16.

مطالعه روند رشد تکاملی ضخامت دیواره‌های بطنی و بین بطنی قلب جنین در بزها

دوره 62، شماره 4، اسفند 1386
امین بحیرایی؛ یزدان مظاهری؛ رضا رنجبر؛ احمدعلی پاپهن

17.

مطالعه مورفولوژیکی و مورفومتریکی استخوانچه های گوش میانی در جنین های 91 تا 117 روزه گوسفند ماکویی

دوره 73، شماره 3، مهر 1397، صفحه 369-376
نعیمه سیمایی؛ غلامرضا نجفی؛ فرهاد سلطانعلی نژاد؛ علی شالیزار جلالی

18.

نگرشی فقهی برسقط جنین ناقص از دیدگاه مذاهب پنجگانه

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 141-166
سیدمحمد موسوی مقدم؛ نسرین فتاحی؛ مریم خادمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب