1.

اثر خوراکی هروئین بر جنین موشهای سوری Balb / C معتاد

دوره 56، شماره 4، زمستان 1380
دکتر سیمین فاضلی پور؛ دکتر زهرا طوطیان

2.

انجماد جنین خرگوش

دوره 52، شماره 1، بهار 1376
دکتر رضا شهیدی

3.

بررسی کالوس زایی و باززایی از جنین نارس ارقام گندم

دوره 9، شماره 1، بهار 1386، صفحه 39-50
پوراندخت گلکار؛ کاظم ارزانی؛ سید علی محمد میر محمدی میبدی

4.

بررسی میزان فعالیت بعضی از آنزیم ها در نسوج مختلف جنین گوسفند در سنین مختلف

دوره 54، شماره 2، تابستان 1378
دکتر صغری غلامی؛ دکتر محمود امین لاری؛ دکتر غلامرضا لک

5.

برساخت اجتماعی جنین انسانی: تأملی بر شکل‌گیری انسان‌شناسی تکنولوژی‌های انتخابِ باروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400
مرتضی کریمی؛ ابوعلی ودادهیر؛ زهره انواری؛ رضا عمرانی-سامانی

6.

برساخت اجتماعی جنین انسانی: تأملی بر شکل‌گیری انسان‌شناسی فناوری‌های انتخاب باروری

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 55-79
مرتضی کریمی؛ ابوعلی ودادهیر؛ زهره انواری؛ رضا عمانی سامانی

7.

تحدید نسل از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

دوره 12، شماره 0، بهار 1381
دکتر حبیب اله طاهری

8.

تحلیل حقوقی واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت

دوره 6، شماره 14، بهار 1388، صفحه 71-98
محمد رفیعی

9.

جستاری در مبانی ولوج روح از منظر شیخ مفید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399
فریده تاجفر؛ مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم

10.

سقط جنین حرمت یا جواز

دوره 37، شماره 4، زمستان 1383
فریبا حاجیعلی

11.

کاهش انتخابی جنین، بررسی مبانی عدم مشروعیت آن در فقه اسلامی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 433-468
سعید نظری توکلی؛ فاطمه کراچیان ثانی

12.

کاهش انتخابی جنین درسگ‌های آبستن باایجاد ایست قلبی تحت هدایت اولتراسوند

دوره 67، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 175-180
سارنگ سروری؛ ثریا صالح گرگری؛ محمد ملازم؛ داود فسخودی

13.

مطالعه بافت زایی و هیستوشیمی کبد قرقاول در طول دوره جنینی

دوره 74، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 564-572
حمید خدادادی؛ ابوالقاسم نبی پور؛ شادی هاشم نیا؛ بهادر شجاعی

14.

مطالعه رشد تکاملی گانگلیون گردنی سینه‌ای (ستاره ای)‌ ‌در جنین گوسفند

دوره 65، شماره 2، تابستان 1389
جمال نوری نژاد؛ حسن گیلانپور؛ بیژن رادمهر

15.

مطالعه روند رشد تکاملی ضخامت دیواره‌های بطنی و بین بطنی قلب جنین در بزها

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386
امین بحیرایی؛ یزدان مظاهری؛ رضا رنجبر؛ احمدعلی پاپهن

16.

مطالعه روند رشد تکاملی ضخامت دیواره‌های بطنی و بین بطنی قلب جنین در بزها

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 417-422
امین بحیرایی؛ یزدان مظاهری؛ رضا رنجبر؛ احمد علی پاپهن

17.

مطالعه مورفولوژیکی و مورفومتریکی استخوانچه های گوش میانی در جنین های 91 تا 117 روزه گوسفند ماکویی

دوره 73، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 369-376
نعیمه سیمایی؛ غلامرضا نجفی؛ فرهاد سلطانعلی نژاد؛ علی شالیزار جلالی

18.

نگرشی فقهی برسقط جنین ناقص از دیدگاه مذاهب پنجگانه

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 141-166
سیدمحمد موسوی مقدم؛ نسرین فتاحی؛ مریم خادمیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.