1.

آیا اصل طرد شق ثالث یک شرط سلبی برای حقیقت است؟

دوره 46، شماره 1، تیر 1397، صفحه 79-96
محمد شفیعی؛ احمد علی اکبر مسگری

2.

بحران فلسفۀ مدرن از منظر هوسرل و هایدگر و جدایی کنش و واقعیت

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 1211-1227
مهدی نصر

3.

بررسی بداهه‌پردازی درموسیقی ایرانی براساس پدیده‌شناسی استعلایی

دوره 23، شماره 4، دی 1397، صفحه 67-74
مهدی مختاری؛ نرگس ذاکر جعفری

4.

تحلیل معنای تأمل و نقش آن در مراحل سه‌گانۀ فلسفۀ هوسرل

دوره 49، شماره 1، تیر 1400، صفحه 85-105
حسین زمانیها

5.

تحلیل نقد سارتر بر خوداستعلایی هوسرل

دوره 49، شماره 2، دی 1400، صفحه 153-170
علیرضا فرجی

6.

دریدا و هوسرل : تعلیق یا تمکین

دوره 43، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 39-56
مهدی خبازی کناری

7.

زبان و ساختار منطقی ذهن در پدیدارشناسی هوسرل

دوره 48، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 155-174
علیرضا فرجی

8.

کاربست رهیافت و روش پدیدارشناسی در علوم سیاسی

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 17-34
علی اشرف نظری؛ علیرضا صحرایی

9.

نسبت وجود و آگاهی در پژوهش‌های منطقی هوسرل

دوره 49، شماره 1، تیر 1400، صفحه 63-83
سید محمد حسینی؛ مهدی منفرد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.