1.

ارزیابی نقش پارادایم‌ها و الگوها در فهم دین با تأکید بر دیدگاه ایان باربور

دوره 55، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 464-443
شهاب الدین مهدوی؛ محمدرضا بیات

2.

بازخوانی نقش انقلاب علمی داروین در شکل‌گیری نیهلیسم در اندیشه‌های صادق هدایت

دوره 9، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 135-158
جعفر فسایی؛ نجمه دری

3.

باورهای کلامی و علوم انسانی (جایگاه و چگونگی تأثیر)

دوره 15، شماره 2، تیر 1397، صفحه 503-526
قاسم ترخان

4.

بررسی سیر تحول در پارادایم‎های مدیریت دولتی : از پارادایم مدیریت دولتی سنتی تا پارادایم حکمرانی خوب

دوره 4، شماره 9، فروردین 1391، صفحه 43-62
حبیب‎ا.. سالارزهی؛ حبیب ابراهیم پور

5.

بررسی مفاهیم پارادایم، مرجعیت و ائتلاف حامی در تحلیل سیاستگذاری عمومی

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 265-285
حمیدرضا ملک محمدی؛ یحیی کمالی

6.

بررسی و نقد نشانه‏ شناختی قرائت وحدت وجودی از شعر حافظ

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 349-365
سید علی اصغر میرباقری فرد؛ محسن محمدی فشارکی؛ محمد اسماعیل جلالی

7.

پارادایم کوانتومی در علم مدیریت

دوره 9، شماره 23، مرداد 1390، صفحه 71-94
فریبرز محمد هادی

8.

پیامدهای رویکردهای اثبات‌گرایانه برای مطالعات اسلامی در محیط آکادمیک ایران

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 420-401
سیدمحمدهادی گرامی؛ فاطمه طیبی فرد

9.

تحقیقات چند پارادایمی در مطالعات سازمانی

دوره 54، شماره 0، مهر 1380
دکتر سید مهدی الوانی؛ سید حامد وارث

10.

حقیقت و توجیه

دوره 8، شماره 1، اسفند 1389، صفحه 137-174
سعیده کوکب

11.

در آمدی بر تاریخ نگاری علم حقوق

دوره 60، شماره 0، تیر 1382
دکتر حسن جعفری تبار

12.

رِفُرماسیونِ موسیقایی بررسی و نقد «موسیقی سنتی ایران» با رویکردی به« سنت موسیقایی ایرانی»، در دوره معاصر

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388
علی خاکسار

13.

روش‌شناسی پارادایمیک مقالات اثباتی فقر در ایران

دوره 14، شماره 1، آبان 1402، صفحه 5-24
سیدمحسن ملاباشی؛ مهدی حسین‌زاده یزدی

14.

روش‌شناسی مقالات طلاق در ایران

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 141-161
مهدی حسین زاده یزدی؛ سیدمحسن ملاباشی

15.

فقه کیفری تکلیف مدار و دگرگونی پارادایمی

دوره 51، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 19-1
رحیم نوبهار؛ علی رفیع زاده؛ محمدجعفر حبیب زاده

16.

کنکاشی در باب اهمیت رویکردهای بدیل اقتصادی: تأملی در ضرورت‌های فلسفی و کاربردی

دوره 46، شماره 2، آبان 1390، صفحه 193-219
محمود متوسلی؛ محمود مشهدی احمد

17.

کوهن، تاریخ‌نگاری و انقلاب علمی

دوره 14، شماره 1، مرداد 1395، صفحه 79-95
امیراحسان کرباسی زاده

18.

گفتمان اخلاق و سیاست در پارادایم مدرنیته و پسامدرنیته

دوره 54، شماره 0، دی 1380
دکتر محمد توحید فام

19.

مبانی فلسفی تئوری‌های سازمان ومدیریت با رویکرد کارکردگرایی و ساختارگرایی

دوره 4، شماره 3، مرداد 1385
حبیب ابراهیم‌پور

20.

نظریه کوهن و تغییر پارادایمی در حقوق کیفری

دوره 1، شماره 1، دی 1393، صفحه 59-81
محمد امینی زاده

21.

نگاهی به سیر تطور مدیریت دولتی

دوره 6، شماره 17، مرداد 1387، صفحه 157-195
عباس نرگسیان

22.

نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی

دوره 55، شماره 0، دی 1380
سیدحامد وارث

23.

واکاوی مبانی هستی‌شناختی پژوهش‌های جامعه‌شناختی در ایران

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 1149-1179
حمید حیدری؛ محمد تقی ایمان؛ حبیب احمدی؛ اسفندیار غفاری نسبسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب