1.

ابعاد نظری و آثار عینی حقوق طبیعی در اسناد و آرای حقوق بشری

دوره 45، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 449-470
محمدجواد جاوید؛ مرتضی رستمی

2.

بررسی تطبیقی مبانی مالکیت فکری در حقوق و فقه امامیه

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 777-797
علی بیگزاده؛ جعفر کوشا؛ سیدباقر میرعباسی

3.

ثبوت و اثبات

دوره 62، شماره 0، زمستان 1382
دکتر منوچهر توسلی جهرمی

4.

حق خوشبختی در جبران حقوق طبیعی جانبازان و ایثارگران

دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-64
محمدجواد جاوید؛ سامان نیک نژاد

5.

حقوق بشر اسلامی و کرامت ذاتی انسان در اسلام

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386
آیت الله عباسعلی عمید زنجانی؛ محمدمهدی توکلی

6.

حقوق بشر در عصر پسامدرن؛ انتقاد از شاهکاری فلسفی در فهم حقوق ذهنی

دوره 37، شماره 3، پاییز 1386
محمد جواد جاوید

7.

حقوق طبیعی از دیدگاه جان لاک و مرتضی مطهری

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-31
حمزه کرمی؛ علی اکبر احمدی افرمجانی

8.

حقوق طبیعی و حق طبیعی: تحلیل مفهومی و تکامل تاریخی

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 747-769
سید محمد قاری سید فاطمی؛ مجید نیکویی

9.

دستورگرایی بین‌المللی: ابزارهای شناخت

دوره 51، شماره 1، بهار 1400، صفحه 125-146
امیر مقامی

10.

عدالت طبیعی بنیان صلح طبیعی از قوانین طبیعی تا حقوق طبیعی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 61-81
محمد جواد جاوید

11.

کثرت گرایی حقوقی در الهیات مسیحی و تأثیر آن بر آغاز شکل گیری حقوق مدرن

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 563-587
مهدی شهابی

12.

مسوولیت مدنی دولت: برآیند تقابل دولت و جامعه مدنی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 335-354
هومن یزدانی

13.

ملاحظاتِ حقوق عمومی در مکتبِ تومیسم با تأکید بر حاکمیت قانون در دولت دینی

دوره 46، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 649-678
یاسر مکرمی قرطاول؛ محمد جواد جاوید

14.

نسبت میان شرط مارتنس و حقوق بشر در نظم حقوقی بین‌المللی جدید

دوره 48، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 319-338
شهرام زرنشان

15.

نظریۀ ابتنای توسعۀ اجتماعی بر سرمایۀ حقوقی

دوره 43، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 53-68
محمدجواد جاوید

16.

نقدی بر حقوق جنگ و صلح در اندیشة هوگو گروسیوس

دوره 45، شماره 1، بهار 1394، صفحه 83-106
موسی موسوی زنوزContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.