1.

ادغام جریان‌های داوری: مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق داوری داخلی و بین‌المللی

دوره 13، شماره 2، مهر 1401، صفحه 603-632
ابراهیم شعاریان؛ پریا رام

2.

اعمال نظریۀ تعدد قوانین (دپساژ) در روند انتخاب قانون حاکم

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 123-140
عباس کریمی؛ سحر کریمی

3.

بررسی تطبیقی دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته‌ای در اسناد بین‌المللی، حقوق ژاپن و ایران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 231-255
علیرضا شمشیری؛ غلامرضا حاجی نوری؛ رضا سکوتی نسیمی؛ علیرضا نوجوان

4.

بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقده در محیط اینترنت از منظر نظام¬های حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران

دوره 4، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 155-175
حسین کاویار؛ همایون مافی

5.

بررسی نظریۀ تقطیع (دپساژ) در قراردادهای تجاری بین‌المللی؛ با نگاه تطبیقی به حقوق امریکا و اتحادیۀ اروپا

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 271-290
سحر کریمی

6.

بررسی نظریۀ حکومت قانون واحد بر روابط متعدد موجود در اعتبارات اسنادی بین‌المللی

دوره 12، شماره 2، دی 1400، صفحه 501-521
لعیا جنیدی؛ رسول بهرام پوری

7.

تحلیل مفهومی داوری بر مبنای انصاف و نهادهای مرتبط

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 269-287
مرتضی شهبازی نیا؛ فیض الله جعفری؛ فاطمه حمیدیان

8.

تعارض قوانین در قراردادهای بین المللی مالکیت فکری

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 105-127
مصطفی بختیاروند

9.

تعیین قانون حاکم بر تقسیم سود در شرکت های سهامی

دوره 53، شماره 0، مهر 1380
دکتر فرهاد ایرانپور

10.

جایگاه و کارکرد اصول کلی حقوق در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری

دوره 53، شماره 2، تیر 1402، صفحه 619-639
علیرضا ابراهیم گل؛ محسن نیک بین

11.

حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در مقررات متحدالشکل روم دو و حقوق ایران

دوره 7، شماره 17، مهر 1389، صفحه 5-28
نجاد الماسی؛ مجید میرحسینی

12.

شناسایی و یا انکار اصل حاکمیت اراده در حقوق بین الملل خصوصی ایران

دوره 58، شماره 0، دی 1381
دکتر فرهاد ایرانپور

13.

ضرورت همکاری‌ بین‌المللی در اثبات قانون خارجی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 53-74
اعظم انصاری

14.

ضوابط تعیین قانوق حاکم بر اسناد تجاری

دوره 12، شماره 0، فروردین 1381
دکتر نجاد علی الماسی

15.

ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری

دوره 7، شماره 16، فروردین 1389، صفحه 5-32
نجادعلی الماسی؛ مهدی حسین‌زاده

16.

قانون حاکم بر داوری‌پذیری دعاوی

دوره 9، شماره 2، مهر 1397، صفحه 545-570
محمدعلی بهمئی؛ حُسنی شیخ‌عطار

17.

قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های زیست‌محیطی

دوره 44، شماره 3، مهر 1393، صفحه 461-475
سیّد فضل الله موسوی؛ سید محمد طباطبائی نژاد

18.

قانون حاکم و تأثیر آن بر پروندة فروش نظامی خارجی (FMS) در دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 1643-1662
رضا عرب چادگانی

19.

قواعد متحدالشکل حل تعارض در قراردادهای تجاری بین‌المللی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 155-177
جعفر نوری یوشانلویی؛ سمیرا غلام دخت

20.

ماهیت رویه‌های بین‌المللی صنعت نفت و آثار آن بر قانون حاکم بر قراردادهای بخش بالادستی

دوره 6، شماره 2، مهر 1399، صفحه 417-440
جواد کاشانی؛ جعفر دامن پاک

21.

نظام حقوقی حاکم بر قرار داد های تجاری بین المللی دولت

دوره 62، شماره 0، دی 1382
دکتر فرهاد ایرانپورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب