1.

آزادی و اختیار انسان با تکیه بردیدگاه حکمای مسلمان

دوره 54، شماره 0، دی 1380
دکتر محمد حسین جمشیدی

2.

ارائه الگویی نظری جهت تعیین عرصه اختیارات سیاست و اداره

دوره 4، شماره 10، تیر 1391، صفحه 153-172
ندا نفری

3.

افعال ارادی انسان

دوره 11، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 27-45
محمود خاتمی

4.

اگزیستانسیالیسم در شعر یوسف‌الخال

دوره 5، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 175-192
حسن گودرزی لمراسکی

5.

اندیشه ورزی در استنباط فقه

دوره 9، شماره 1 و 2، شهریور 1392، صفحه 31-53
امیر حمزه سالارزایی؛ ابراهیم علی عسگری

6.

بررسی تطبیقی جبر و اختیار از دیدگاه لایب‌نیتس و علامه طباطبایی

دوره 17، شماره 2، تیر 1399، صفحه 317-342
سید حسن بطحایی؛ لیلی خیدانی؛ احمد حسین فلاحی؛ محمد رضا آقا جانی قناد

7.

بررسی رابطۀ اختیار و تقدیر در هستی از منظر علامه طباطبایی

دوره 16، شماره 3، مهر 1398، صفحه 521-542
محمدحسین مروی؛ حوران اکبرزاده

8.

تأثیر مبانی کلامی اشعری بر تفکر عرفانی مولوی در دو مسأله عمومیت اراده خداوند و کسب

دوره 62، شماره 0، دی 1376
ناصر گذشته

9.

تأملی بر چیستی اختیار از منظر سازگارباوری

دوره 16، شماره 3، مهر 1398، صفحه 389-410
رضا گندمی نصرآبادی؛ محمدرضا زارع بیدکی

10.

تأملی در ادلۀ عقلی نظریۀ کسب

دوره 13، شماره 2، تیر 1395، صفحه 251-268
محمدحسن قدردان قراملکی؛ علی قدردان قراملکی

11.

تفسیر صدرالمتألهین از آموزۀ امر بین امرین بر مبنای مسئلۀ وحدت و کثرت

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 221-238
مرتضی طباطبائیان نیم آورد؛ نفیسه اهل سرمدی

12.

توحید از منظرکتاب و سنت

دوره 1، شماره 2، شهریور 1384
حجت الاسلام والمسلمین سید محمد شفیعى مازندرانى*

13.

حقوق و اختیارات سهام‌داران در شرکت‌های سهامی (مطالعۀ تطبیقی درحقوق ایران و لبنان)

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 89-108
الهام شریعتی نجف آبادی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ خدیجه مرادی

14.

رابطه حکمت مدنی و عدالت در فلسفه سیاسی اسلام

دوره 69، شماره 0، مهر 1384
دکتر محمد حسین جمشیدی

15.

علم الهی و اختیار بشر: تحلیل انتقادی راه‌حل‌های کلاسیک با تکیه بر دیدگاه لیندا زاگزبسکی

دوره 17، شماره 4، دی 1399، صفحه 683-713
علی یاری زاده؛ میرسعید موسوی‌کریمی؛ علی قنبرنژاد

16.

کرامت ذاتی انسان به‌مثابۀ بنیان آزادی، با تکیه بر آرای علامه طباطبایی

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 881-900
محمدصادق نصرت‌پناه؛ محمدمهدی سیفی

17.

لوازم الدین ترجمه و شرح فارسی باب حادی عشر علامه حلی نوشته ادهم خلخالی

60-59، شماره 0، فروردین 1375
عبدالله نورانی

18.

مؤلفه‌های کرامت ذاتی انسان در اندیشۀ علامه طباطبایی

دوره 48، شماره 4، دی 1397، صفحه 809-827
محسن اسماعیلی؛ محمدمهدی سیفی

19.

نظریه رژیم های بین الملل

دوره 57، شماره 0، مهر 1381
دکتر ابومحمد عسگر خانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب