1.

ارتباط توانمندسازی روان‌شناختی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی مدارس متوسطۀ ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-23
سمیه صفری؛ علیرضا امیدی؛ نصرالله سجادی؛ محمد خبیری

2.

بررسی رابطة الگوی تبادل رهبر-عضو و رفتار شهروندی سازمانی: نقش واسطه‌ای توانمندسازی روان‌شناختی و تعهد سازمانی

دوره 12، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-19
مصطفی بهارلو؛ کیومرث بشلیده؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ عبدالزهرا نعامی

3.

بررسی رابطة رهبری تحول‌‌آفرین و رفتار شهروندی سازمانی، با توجه به نقش مداخله‌‌گر توانمندسازی کارکنان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 769-789
یاسین طاهری؛ جیران محمدی؛ سعید جعفری نیا

4.

تأثیر رفتار سازمانی مثبت‌گرا در کاهش بدبینی سازمانی و نقش میانجی رهبری اخلاقی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان قم)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 857-877
مهدی یزدان‌شناس

5.

تأثیر ساختار سازمانی بر درگیری شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان: نقش واسطه‌ای توانمندسازی روان‌شناختی

دوره 8، شماره 2، بهار 1395، صفحه 281-297
محمد سالاری محمد آباد؛ محمد مازیاری

6.

تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان: بررسی نقش میانجی بهزیستی ذهنی

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 111-134
محمدصادق حسن‌زاده پسیخانی؛ راضیه باقرزاده خداشهری

7.

تأثیر شخصیت کارآفرینانه بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی¬گری توانمندسازی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 105-124
ناصر عسکراوغلی؛ رحیم عابدی

8.

تبیین ارتباط توانمندسازی کارکنان با نوآوری در خدمات عمومی با تأکید بر تعلق‌خاطر کاری

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 743-764
طیبه عباسی؛ غلامرضا طالقانی؛ سمیه رجب زاده

9.

تبیین الگوی روابط بین تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مفاهیم رفتار سازمانی مثبت‌‏گرا

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 189-208
مهدی یزدان شناس؛ علی خشنود

10.

تبیین توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان براساس سبک تفکر مدیران مطالعۀ موردی: ادارۀ کل ورزش و جوانان استان اصفهان

دوره 8، شماره 6، زمستان 1395، صفحه 957-975
مرضیه ابوطالبی؛ سعید صادقی بروجردی

11.

رابطة رهبری اخلاقی با توانمندسازی روان‌شناختی با میانجی‌گری عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملی

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 267-287
مریم محمودی کیا؛ نسرین ارشدی؛ سحر احمدی چگنی؛ مصطفی بهارلو

12.

شناسایی متغیرهای مرتبط با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر قم

دوره 6، شماره 18، زمستان 1387، صفحه 123-151
طاهره فیضی؛ آسیه ذوالفقاری مقدم

13.

شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی روان‌شناختی زنان در خدمات اطلاعاتی و دانشی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 469-488
مریم ناخدا؛ سمانه رحیمیان؛ محمد رضا اسمعیلی گیوی

14.

طراحی مدل ساختاری روابط سبک‌های رهبری ادراک‌ شده، خودکارآمدی و توانمندسازی ساختاری با توانمندسازی روان‌شناختی دبیران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 255-272
مریم شمسی فر؛ حسنعلی ویسکرمی؛ مسعود صادقی؛ فیروزه غضنفری

15.

نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی در تبیین ارتباط رهبری تحول‌آفرین و درگیری شغلی کارکنان

دوره 14، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 883-907
رفیق حسنی؛ معصومه توکلی؛ خلیل زندیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.