1.

اصلاحات فرقۀ دموکرات آذربایجان و اسناد بازیافتۀ اتحاد شوروی

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-16
حمید احمدی؛ رویا یوسفی

2.

تاثیر آزادسازی اقتصادی بر رشد جامعه مدنی در قزاقستان

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 133-150
الهه کولایی؛ سیمین شیرازی موگویی

3.

تحولات ژئوپلیتیک و سیاست خارجی افغانستان؛سال‌های 1919 تا 2001

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 157-175
فرهاد عطایی؛ محمد موسی جعفری

4.

تحول در نقش و جایگاه تصوف در آسیای مرکزی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 435-452
الهه کولایی؛ مهدی بلورچی‌زاده

5.

توانمندسازی سیاسی- اجتماعی زنان در قفقاز جنوبی در دورۀ پساشوروی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 203-228
فرهاد عطایی؛ سمیه زنگنه

6.

جنبش مقاومت و تهاجم شوروی به افغانستان در سال های 89-1979

دوره 43، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 245-261
نورالدین نعمتی

7.

عملیات جاسوسی اتحاد شوروی در ایران در دورۀ رضاشاه براساس زندگی و خاطرات ژرژ آقابکف در سال‌های 1305 ـ 1307

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 395-413
الهام ملک زاده؛ علی الله‌جانی

8.

گفتمان رسمی علمای مسلمان در اتحاد شوروی

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، تابستان 1391، صفحه 61-78
باقر حشمت زاده؛ محمد اسماعیل نوذری

9.

مسکو و جمهوری های پیرامونی در دوران شوروی: چارچوبی تحلیلی برای درک روابط و اقدامات

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389
حمیرا مشیرزاده؛ مریم نظامی

10.

موانع شکل‌گیری جامعة‌ مدنی در روسیه

دوره 7، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 319-334
الهه کولایی؛ فرزاد کلبعلی

11.

نخبگان قفقازی و جنبش ضدکمونیستی «پرومته»: مطالعۀ‌ موردی مقاله‌های محمدامین رسول‌زاده در نشریۀ‌ پرومته

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 303-326
علی کالیراد؛ حمیدرضا بابایی

12.

هویت ملی و ملت باوری در آسیای مرکزی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387
فرهاد عطاییContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.