1.

اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران

دوره 48، شماره 2، تیر 1397، صفحه 281-300
سید محمد مهدی غمامی؛ کمال کدخدامرادی

2.

بررسی اصل عقلایی‌بودن مقررات دولتی در نظام حقوقی انگلستان و ایران

دوره 12، شماره 2، مهر 1394، صفحه 329-347
حسین رحمت اللهی؛ امید شیرزاد

3.

تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون

دوره 48، شماره 2، تیر 1397، صفحه 339-356
مسلم آقایی طوق

4.

تأملی در صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 231-245
مرتضی نجابت خواه؛ فرهنگ فقیه لاریجانی

5.

تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی

دوره 45، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 631-665
مجید بنایی اسکویی

6.

چالشی فراروی جایگاه حقوقی دیوان عدالت اداری در حل و فصل اختلافات در حوزۀ آب

دوره 3، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 135-147
مرتضی نجابت خواه

7.

دادخواهی نسبت به ترک فعل دولت در قبال حقوق اساسی مردم

دوره 53، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1677-1694
میلاد قطبی؛ توکل حبیب زاده

8.

دادرسی آب در کمیسیون رسیدگی به امورآب‌های زیر‌زمینی؛ چالش‌ها و راهکارها

دوره 3، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 149-168
محمد‌رضا ویژه؛ مسلم میری

9.

مرجع صلاحیّت‌دار حل اختلاف در بازار سرمایۀ ایران

دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 243-263
محمد صادقی؛ محمد حسن صادقی مقدم؛ علی اصغر صالحی

10.

نظارت قضایی بر آرای مراجع اختصاصی دادرسی اداری در ایران و لبنان

دوره 10، شماره 2، مهر 1398، صفحه 639-664
علی‌محمد فلاح‌زاده؛ روح‌اله علیدادزاده

11.

نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران در پرتو حقوق اداری تطبیقی

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 657-674
مسلم آقایی طوق

12.

نقدی بر ترکیب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به‌منظور نظارت بر مقررات دولتی و ارائة الگوی مطلوب

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 103-123
خیرالله پروین؛ محمد امین ابریشمی راد

13.

نقش و جایگاه شورای عالی مالیاتی در نظام مالیاتی کشور و نظارت دیوان عدالت اداری بر آن

دوره 39، شماره 2، تیر 1388
محمد جواد رضایی زاده؛ ابوالفضل درویش وندسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب