1.

اثر تیمار غوطه‌وری کلریدکلسیم در خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عمر انباری میوه‌ی کیوی

دوره 43، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 33-41
جواد فتاحی مقدم؛ محمدفاضل حلاجی ثانی؛ مازیار فقیه نصیری؛ حسین طاهری

2.

ارزیابی تغییرات رنگ کنسرو جوجه کباب در طی زمان نگهداری تحت شرایط تسریع شده

دوره 39، شماره 1، زمستان 1387
کامبیز جهان بین؛ زهرا امام جمعه؛ منوچهر حامدی

3.

ارزیابی قابلیت استفاده کاربردی از دو گونه گراس بومی ایران

دوره 16، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1027-1036
الهام مصطفائی؛ مصطفی عرب؛ نعمت اله اعتمادی؛ محمودرضا روزبان

4.

بررسی تطبیقی بسامد کاربرد رنگ در اشعار نیمایوشیج و بدر شاکر سیاب

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 273-306
طیبه سیفی؛ کبری مرادی

5.

بررسی تغییرات ویژگی‌های کیفی خلال سیب‌زمینی طی خشک‌کردن مقدماتی و پایان سرخ‌کردن

دوره 45، شماره 1، بهار 1393، صفحه 73-79
مریم اسدی؛ ناصر همدمی؛ سید امیر حسین گلی

6.

بررسی نمادها ونشانه های امنیت در ساختار خیالی ونمادگرایی نوجوانان شهر تهران

دوره 31، شماره 2، پاییز 1380
دکتر کمال درانی

7.

بررسی و تحلیل نقش طاووس در جُل های قشقایی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-23
محمد افروغ

8.

پدیدارشناسی رنگ در نقاشی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 13-22
محمدرضا ابوالقاسمی

9.

تاثیر روانی طیف های رنگی ایجاد شده توسط رنگ خودروها در معابر شهری (نمونه موردی: مرکز شهر تهران)

دوره 2، شماره 41، بهار 1389، صفحه 67-78
نیلوفر نیکقدم؛ صدیق رئیسی

10.

دردانۀ ایرانی

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 11-14
پریسا اخوان

11.

رنگ‌آمیزی و کاربرد رنگ در سنگ‌نگاره‌های ساسانی؛ پیشنهادی برای بازسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400
نگین میری

12.

سرآغاز دانش رنگ‌شناسی در تمدن اسلامی تا پایان سدۀ ششم هجری

دوره 8، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 53-72
محسن مراثی

13.

سماع رنگ در غزلیات شمس (کمپوزیسیون رنگ و تأثیر رنگ در ادراک خودآگاه و ناخودآگاه)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 215-234
حبیب الله عباسی؛ علیرضا مرادی؛ غلامعلی فلاح؛ صدیقه غلام زاده

14.

طراحی احساس گرا مطالعه ی سلیقه ی جوانان ایرانی در خصوص رنگ

دوره 1، شماره 38، تابستان 1388، صفحه 97-104
یاسمن خداداده؛ صدف رستم خانی

15.

مسألۀ کیفیات ثانویه در فلسفۀ ابن سینا

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 231-246
امیر مازیار

16.

نقش رنگ در پیکرک های انسانی دوره ی نوسنگی

دوره 4، شماره 47، بهار 1391، صفحه 25-31
ریما اسلام مسلک؛ نرگس حریریان

17.

نقش و رنگ در جُل اسب شاهسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400
محمد افروغ

18.

ویژگی های فیزیکوشیمیایی کیتوزان بازیافتی از پوسته میگو سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) با روش فرآوری بهینه شده

دوره 71، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 167-183
ماهرخ چادوش؛ علی جعفرپور؛ سکینه یگانه؛ علیرضا عالیشاهیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.