1.

اثرات گسترش شهر مشهد بر الگوی زهکشی طبیعی و تشدید سیلابهای شهری

دوره 39، شماره 9، بهمن 1386
سیدرضا حسین زاده؛ مهناز جهادی طرقی

2.

بررسی اثر صنعتی‌شدن و شهرنشینی بر مصرف انرژی با استفاده از رگرسیون آستانه‌ای

دوره 74، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 759-775
سحر قاسمی؛ احمد سلطانی ذوقی

3.

بررسی تأثیر سیاست‌های توسعه صنعتی بر شهرنشینی در استان‌های ایران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 111-123
سید عطاءلله سینائی؛ پویان کیانی؛ مریم نفیسی مقدم

4.

بررسی تأثیر شدت انرژی و گسترش شهر‌نشینی بر تخریب ‌محیط زیست در ایران (تحلیل هم‌جمعی)

دوره 37، شماره 60، اسفند 1390، صفحه 13-22
محمد‌حسن فطرس؛ مهدی فردوسی؛ حسین مهرپیما

5.

بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت خانوار - سکونت و شهرگرایی ایران فرانسه و رومانی

دوره 19، شماره 19، مهر 1383
دکتر سید محسن حبیبی؛ دکتر زهرا اهری

6.

بررسی عملکرد کمیسیون مادۀ 100 شهرداری یزد و آثار آن بر شهرنشینی و شهرسازی با استفاده از برنامه‌ریزی سناریو

دوره 51، شماره 2، تیر 1398، صفحه 387-409
حسن حکمت نیا

7.

تأملی بر مسئله شهر و شهرنشینی در دورة هخامنشی در فارس مرکزی

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 19-36
علی بهادری؛ حمیدرضا ولی پور

8.

تبیین نقش شهرنشینی بر توسعۀ فرهنگ سیاسی در ایران

دوره 2، شماره 2، تیر 1393، صفحه 157-176
احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی‌نژاد؛ محمدتقی رهنمایی؛ محمدباقر قالیباف؛ سید علی حسینی

9.

تحلیلی بر الگوی فضایی، ابعاد و عوامل مرتبط با رشد شهرنشینی دورۀ معاصر در ایران (با تأکید بر شاخص‌های توسعه‌ای و معیشتی)

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 605-627
مصطفی میرآبادی؛ صادق بشارتی‌فر؛ احمد کریمی

10.

تحلیل توان‌های محیطی برای توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: شهر ایلام)

دوره 50، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 127-144
حجت شیخی

11.

تعیین محورهای مناسب برای توسعۀ فیزیکی شهر با تأکید بر عامل‌های ژئومورفولوژیک (مطالعۀ موردی: شهر دزفول)

دوره 5، شماره 4، دی 1396، صفحه 565-583
رعنا شیخ بیگلو؛ سعید نگهبان

12.

توسعه شهرها و ضرورت پیشگیری وضعی از بزهکاری

دوره 38، شماره 3، مهر 1387
سید محمود میر خلیلی

13.

توسعه شهری و آسیب‎شناسی اجتماعی در ایران

دوره 36، شماره 2، آبان 1384
اسماعیل علی اکبری

14.

جهانی شدن، تشدید شهرنشینی و افول تنوع زبانی

دوره 51، شماره 3، آذر 1400، صفحه 788-763
علی صباغیان؛ ابراهیم علومی

15.

روند تحولات جمعیت و آینده نگری آن در شهر خرم آباد

دوره 157، شماره 0، فروردین 1380
بانو مهناز کشاورز؛ دکتر مجتبی قدیری معصوم

16.

سفال قرمز رنگ گودین VII

دوره 19، شماره 24، بهمن و اسفند 1399، صفحه 77-88
سیروان محمدی قصریان

17.

سنجش تعادل توسعة شهرنشینی و محیط‌ زیست در استان خراسان رضوی

دوره 14، شماره 2، مهر 1401، صفحه 463-490
حسین آقاجانی؛ فرناز سرکاری

18.

شناسایی چالش‌ها و ارزیابی عملکرد مسکن مهر از دیدگاه شهروندان (مطالعۀ موردی: شهرک پردیس- کازرون)

دوره 50، شماره 3، مهر 1397، صفحه 609-625
علی شمس‌الدینی؛ عماد صفاریان؛ محمد رضا نکویی بخش

19.

مشروطه در حوزۀ زاگرس غربی؛ مطالعۀ ایلات لک و لر

دوره 44، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 251-270
حمید احمدی؛ صبریه کرمشایی

20.

مطالعه صورت بندی مسائل و آسیب های اجتماعی در اندیشه ابن خلدون

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 97-120
علی قجری؛ غلامرضا جمشیدیها؛ زهرا محسنی فرد

21.

مطالعۀ تأثیر تحولات جمعیتی بر برابری جنسیتی در ایران (با تأکید بر ترکیب جمعیت)

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 383-401
توکل آقایاری هیر؛ فاطمه گلابی؛ مهدی شفیعی زازلی

22.

مطالعۀ رابطۀ اقلیم و آسایش انسان در محیط شهری با استفاده از شاخص فشار عصبی (مطالعۀ موردی: تهران)

دوره 41، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 275-282
محمود مولی نژادسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب