1.

اثرات گسترش شهر مشهد بر الگوی زهکشی طبیعی و تشدید سیلابهای شهری

دوره 39، شماره 9، زمستان 1386
سیدرضا حسین زاده؛ مهناز جهادی طرقی

2.

بررسی تأثیر شدت انرژی و گسترش شهر‌نشینی بر تخریب ‌محیط زیست در ایران (تحلیل هم‌جمعی)

دوره 37، شماره 60، زمستان 1390، صفحه 13-22
محمد‌حسن فطرس؛ مهدی فردوسی؛ حسین مهرپیما

3.

بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت خانوار - سکونت و شهرگرایی ایران فرانسه و رومانی

دوره 19، شماره 19، پاییز 1383
دکتر سید محسن حبیبی؛ دکتر زهرا اهری

4.

بررسی عملکرد کمیسیون مادۀ 100 شهرداری یزد و آثار آن بر شهرنشینی و شهرسازی با استفاده از برنامه‌ریزی سناریو

دوره 51، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 387-409
حسن حکمت نیا

5.

تأملی بر مسئله شهر و شهرنشینی در دورة هخامنشی در فارس مرکزی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 19-36
علی بهادری؛ حمیدرضا ولی پور

6.

تبیین نقش شهرنشینی بر توسعۀ فرهنگ سیاسی در ایران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 157-176
احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی‌نژاد؛ محمدتقی رهنمایی؛ محمدباقر قالیباف؛ سید علی حسینی

7.

تحلیلی بر الگوی فضایی، ابعاد و عوامل مرتبط با رشد شهرنشینی دورۀ معاصر در ایران (با تأکید بر شاخص‌های توسعه‌ای و معیشتی)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 605-627
مصطفی میرآبادی؛ صادق بشارتی‌فر؛ احمد کریمی

8.

تحلیل توان‌های محیطی برای توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: شهر ایلام)

دوره 50، شماره 1، بهار 1397، صفحه 127-144
حجت شیخی

9.

تعیین محورهای مناسب برای توسعۀ فیزیکی شهر با تأکید بر عامل‌های ژئومورفولوژیک (مطالعۀ موردی: شهر دزفول)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 565-583
رعنا شیخ بیگلو؛ سعید نگهبان

10.

توسعه شهرها و ضرورت پیشگیری وضعی از بزهکاری

دوره 38، شماره 3، پاییز 1387
سید محمود میر خلیلی

11.

توسعه شهری و آسیب‎شناسی اجتماعی در ایران

دوره 36، شماره 2، پاییز 1384
اسماعیل علی اکبری

12.

روند تحولات جمعیت و آینده نگری آن در شهر خرم آباد

دوره 157، شماره 0، بهار 1380
بانو مهناز کشاورز؛ دکتر مجتبی قدیری معصوم

13.

شناسایی چالش‌ها و ارزیابی عملکرد مسکن مهر از دیدگاه شهروندان (مطالعۀ موردی: شهرک پردیس- کازرون)

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 609-625
علی شمس‌الدینی؛ عماد صفاریان؛ محمد رضا نکویی بخش

14.

مشروطه در حوزۀ زاگرس غربی؛ مطالعۀ ایلات لک و لر

دوره 44، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 251-270
حمید احمدی؛ صبریه کرمشایی

15.

مطالعۀ تأثیر تحولات جمعیتی بر برابری جنسیتی در ایران (با تأکید بر ترکیب جمعیت)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 383-401
توکل آقایاری هیر؛ فاطمه گلابی؛ مهدی شفیعی زازلی

16.

مطالعۀ رابطۀ اقلیم و آسایش انسان در محیط شهری با استفاده از شاخص فشار عصبی (مطالعۀ موردی: تهران)

دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 275-282
محمود مولی نژادContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.