1.

اثر شرایط استخراج اسیدی بر بازده و ویژگی‌های کیفی پکتین حاصل از پوست نارنج

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 231-242
سید سعید حسینی؛ فرامرز خدائیان؛ محمد سعید یارمند

2.

اثر شکل فیزیکی جیره های غذایی (آردی، پلت و اکسترود) بر بازده انرژی و پروتئین، مورفولوژی و جمعیت میکروبی روده جوجه‌های گوشتی

دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 69-77
مهتاب عزیزیان؛ علی اصغر ساکی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ سعیده عظیمی

3.

اثر فیبر جیره و فرآوری کردن خوراک بر قابلیت هضم نشاسته‌ی غلات مختلف در طیور

دوره 20، شماره 3، زمستان 1399، صفحه 16-25
شهگل رهبری؛ رضا کنعانی

4.

آزمایشات مشاهده ای سیلابزنی با پلیمر در سیستمهای ناهمگن با استفاده از میکرومدلهای شیشه ای

دوره 33، شماره 5، تابستان 1387
محمد حشمتی؛ حسین مهدوی؛ منوچهر حقیقی؛ محمود ترابی

5.

بررسی بر خی خواص رئولوژیکی هیدروکلوئید دانه گیاه شاهی (Lepidium sativum L.)

دوره 42، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 113-120
عسگر فرحناکی؛ حامد عسکری؛ مریم بختیاری

6.

بررسی پدیده لغزش در گلهای حفاری پایه آبی

دوره 37، شماره 1، بهار 1382
کیوان صادقی

7.

بررسی خصوصیات رئولوژیکی، بافتی، و رنگ صمغ دانۀ بالنگو (Lallemantia royleana) تحت‌تأثیر دماهای متفاوت

دوره 46، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 185-192
عاکفه ضامنی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ مهران اعلمی؛ فخرالدین صالحی؛ گیتی شیروانی

8.

بهبود کیفیت بستنی کم‌چرب به کمک هیدرولیز نسبی پروتئین‌های مخلوط بستنی باکیموزین (I)

دوره 36، شماره 3، بهار 1384
عزیز همایونی راد؛ محمد رضا احسانی؛ محمد علی ابراهیم زاده موسوی؛ مصطفی ولیزاده؛ زهرا امام جمعه

9.

تأثیر فرایند تغلیظ حرارتی آب‌نارنج بر خواص فیزیکوشیمیایی و شاخصه‌های رنگی عصاره آن

دوره 51، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 805-818
امیرحسین میرزابه؛ علی حاجی احمد؛ امیرحسین اسداله زاده؛ مرئه اصغربیگی؛ آرش رضایی نودهی

10.

تأثیر کنجاله کلزای تخمیری بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه های خونی، کانی شدن ‏استخوان درشت نی و خصوصیات روده جوجه‌های گوشتی

دوره 51، شماره 1، بهار 1399، صفحه 57-68
محمد داودی فر؛ منصور رضایی؛ محمد هاشمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.