1.

ارزیابی پایداری فضاهای سبز شهری در مناطق پانزده‌گانۀ شهر اصفهان

دوره 48، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 751-763
احمد خادم الحسینی؛ صفر قائدرحمتی؛ زهرا جمشیدی

2.

آشکارسازی مناطق ساخته‌شدۀ شهری با استفاده از تصاویر مدارهای متفاوت سنتینل 1، مورد مطالعه: شهر اصفهان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 709-734
شاهین جعفری؛ سارا عطارچی

3.

بازآفرینی اصطبل شاهی عهد صفوی اصفهان (تالار طویله) بر پایه اسناد

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 141-168
نیما ولی بیگ؛ پرگل سلیمانی مقدم

4.

تأثیر حضور در فضای زنانه بر حق زنان به شهر با نقش تعدیل‌گر انگیزه (موردمطالعه: پارک‌های بانوان شهر اصفهان)

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 415-445
مرضیه صفری؛ علی شماعی؛ علی موحد؛ پروانه شاه حسینی

5.

تبیین عوامل مؤثر کالبدی بر میزان زیست‌پذیری مناطق شهری (مطالعۀ موردی: مناطق شهر اصفهان)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 411-429
ریحانه مهره کش؛ حمید صابری؛ مهدی مومنی؛ مهری اذانی

6.

تفاوت فصلی حدود آسایش حرارتی در محلات قدیم و جدید شهر اصفهان (مطالعه موردی: محلات جلفا و مرداویج)

دوره 23، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 31-42
فاطمه السادات مجیدی؛ شاهین حیدری؛ محمود قلعه نویی؛ مریم قاسمی سیچانی

7.

تلفیق روش‌های تصمیم‌گیری در محیط GIS به‌منظور مکان‌گزینی اماکن ورزشی

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 329-342
مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ ابراهیم خلیلی

8.

سیاست‌های زمین‌شهری و تأثیر آن در توسعۀ فیزیکی شهر اصفهان

دوره 51، شماره 1، بهار 1398، صفحه 211-227
کرامت‌اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ حسین قهرائی

9.

سنجش کیفیت زندگی در قلمرو مسکن در بافت های فرسوده واجد ارزش تاریخی شهر اصفهان

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 29-38
اسفندیار زبردست؛ همایون نورائی

10.

شناسایی و طبقه‌بندی نیمه‌اتوماتیک بافت‌های مدرن و فرسودۀ شهری براساس الگوهای طیفی و مکانی در محیط سنجش‌ازدور شیءگرا (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 661-678
بختیار فیضی‌زاده؛ صالحه کاظمی؛ سمیرا شرفی

11.

شهرت مقصد گردشگری و ادراک شناختی و عاطفی بازدیدکنندگان مطالعه موردی: شهر اصفهان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 113-126
زینب آقاداداشی؛ روزبه میرزائی؛ مهدی رمضان زاده لسبوئیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.