1.

اثر کشت مخلوط ارقام تریتیکاله بر برخی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد

دوره 22، شماره 4، دی 1399، صفحه 499-512
سید حمیدرضا رمضانی

2.

ارزیابی تنوع برخی از ارقام و ژنوتیپ‏های انگور (Vitis Vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی

دوره 2، شماره 2، مهر 1393، صفحه 241-260
موسی رسولی؛ بهروز محمدپرست؛ مهین عینی

3.

ارزیابی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ‌های بادام با استفاده از صفات مورفولوژیک

دوره 42، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 319-327
اله داد سلیم پور؛ علی عبادی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ محمدرضا بی همتا

4.

ارزیابی عملکرد شرکت‌های گروه فلزات اساسی در بورس تهران با استفاده از مدل EVA و بررسی رابطه آن معیارهای حسابداری سود

دوره 10، شماره 26، بهمن 1387
مهدی ابزری؛ سعید صمدی؛ ناصر ایزدی‌نیا؛ مجتبی دهقان‌پور وحید

5.

ارزیابی و مقایسه تطبیقی شبکه پایش کیفی رودخانه‌های ایران با کشورهای منتخب

دوره 54، شماره 5، مرداد 1402، صفحه 737-751
نسرین خدامرادی وطن؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی؛ سیده لیلا رضوی طوسی

6.

انتقال جمعیتی‘ علل و نتایج اقتصادی و اجتماعی آن

دوره 12، شماره 12، مهر 1377
سید محمد سیدمیرزایی

7.

بررسی تأثیر پدیده های دور پیوند در جابجایی تاریخ رخداد اولین و آخرین یخبندان پاییزه و بهاره

دوره 52، شماره 2، تیر 1399، صفحه 295-311
علی اکبر سبزی پرور؛ زیبا فیروزمند؛ وحید ورشاویان

8.

بررسی تنوع ژنتیکی چهار رقم زیتون از طریق نشانگرهای ریخت شناختی

دوره 3، شماره 2، آذر 1394، صفحه 201-214
مهناز نظامیوند چگینی؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ محمد رمضانی ملک رودی؛ محمد محسن زاده گلفزانی

9.

بررسی تنوع ژنتیکی نخودهای زراعی تیپ کابلی (Cicer arietinum L.) بر پایۀ صفات ریخت‌شناسی با استفاده از روش‌های آماری چندمتغیره

دوره 48، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 465-481
خدابخش گودرزوند چگینی؛ محمد رضا بی همتا؛ رضا فتوت؛ منصور امیدی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری

10.

بررسی تنوع فنوتیپی برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی

دوره 43، شماره 4، دی 1391، صفحه 357-370
موسی رسولی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ ذبیح اله زمانی؛ علی ایمانی؛ علی عبادی

11.

بررسی تنوع مورفولوژیک نخودهای سیاه با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

دوره 45، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 23-30
فاطمه حبیب پور مهربان؛ رضا معالی امیری؛ حسن زینالی خانقاه؛ محمد دشتکی

12.

بررسی خصوصیات رویشی، پومولوژیک و عملکردی برخی از ارقام گلابی وارداتی در شرایط اقلیمی ارومیه

دوره 50، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 337-348
مشهید هناره؛ قاسم حسنی

13.

بررسی روابط همبستگی بین عملکرد و اجزا آن در ارقام امید بخش ارزن دم‎روباهی

دوره 41، شماره 2، مرداد 1389
احمدعلی شوشی دزفولی؛ اردلان مهرانی

14.

بررسی کارایی ملاتونین در حفظ خصوصیات کیفی، فیتوشیمیایی و افزایش عمر انباری میوه تمشک ‏‎(Rubus ulmifolius subsp. sanctus)‎

دوره 53، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 225-237
شیرین رحمن زاده ایشکه؛ حبیب شیرزاد؛ زهرا توفیقی؛ محمد فتاحی

15.

بررسی مقابله‌ای نظام آهنگ فارسی و ژاپنی با نگاهی به تکیه زیر و بمی هسته‌ای در دو زبان

دوره 14، شماره 54، مهر 1388
سیدآیت حسینی؛ محمود بی‌جن‌خان؛ رضا مقدم کیا

16.

تاثیر آبیاری ناقص ریشه بر روند تغییرات زمانی و مکانی دما و هدایت الکتریکی در محدوده ریشه ذرت

دوره 43، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 115-122
فاطمه کاراندیش؛ علی شاه نظری؛ سیدمجید میرلطیفی

17.

تجزیة ضرایب همبستگی بین عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‌های لوبیا چشم‌بلبلی در شرایط نرمال و تنش خشکی

دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 575-583
سید حمزه حسینیان؛ ناصر مجنون حسینی

18.

تجزیه و تحلیل ضرایب همبستگی بین عملکرد دانه و اجزای آن در هیبریدهای ذرت

دوره 41، شماره 2، مرداد 1389
مژگان مسجی باهوش؛ بابک ربیعی؛ حمید عباس دخت؛ علی کافی قاسمی؛ حسن جهاندیده

19.

تخمین تابع تولید ارقام بادام‌‌زمینی در سطوح مختلف آب آبیاری و شوری

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 87-104
علی عبدزاد گوهری؛ حسین بابازاده؛ ابراهیم امیری؛ حسین صدقی

20.

تعیین اجزای عملکرد گردوی ایرانی و مطالعه همبستگی آن با صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و بیوشیمیایی

دوره 50، شماره 3، آذر 1398، صفحه 549-560
سعادت ساریخانی خرمی؛ کورش وحدتی

21.

تعیین ضرایب ثابت معادلات ون گناختن-معلم و گاردنر با استفاده از یک معادلۀ آماری تخمین نفوذپذیری غیر اشباع خاک

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 519-528
محمد مهدی خلوصی؛ علی رئیسی استبرق؛ سعید گوهری

22.

قابلیت روش های رگرسیونی Loadest در برآورد رسوب معلق سالانه

دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 597-609
علی اکبر نظری سامانی؛ آریان صلواتی

23.

کاربرد زبانهای محلی در ایران

دوره 12، شماره 12، مهر 1377
مهدی امانی

24.

مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی و زمان غده‎‌‎زایی کلون‎‌‎های پیشرفته با رقم‌های تجاری سیب‎‌‎زمینی

دوره 52، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 473-486
احمد موسی پور گرجی؛ داود حسن پناه؛ رحیم احمدوند

25.

همبستگی بین میزان و نسبت عنصرهای کانی میوه با رنگ‌گیری پوست میوۀ سیب رقم ʼرد دلیشزʻ

دوره 48، شماره 3، دی 1396، صفحه 565-574
مهشید دریانی زاده؛ محمود قاسم نژاد؛ عاطفه صبوریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب