1.

الگوی ساختاری تأثیر اعتماد سازمانی در خودکارآمدی شخصی با میانجی‌گری خودکارآمدی جمعی معلمان

دوره 16، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 259-282
حسنعلی ویس کرمی؛ عزت‌اله قدم پور؛ محمدرضا متقی‌نیا

2.

بررسی تأثیر ادراک از سیرت نیکوی مدیران بر اعتماد سازمانی

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 657-674
رضا عباچیان قاسمی؛ علی نصراصفهانی؛ عباس عباس پور؛ علی‌اکبر فرهنگی

3.

بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر کاهش فساد اداری با میانجی‌گری اعتماد سازمانی (مطالعۀ موردی: کارکنان بیمارستان پانزده خرداد ورامین)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 153-166
حسن درویش؛ فاطمه عظیمی زاچکانی

4.

بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و تحلیل‌رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان گیلان

دوره 6، شماره 3، آبان 1393، صفحه 443-458
محمدرضا ارقند؛ محمدرضا اسمعیلی؛ شعله خداداد کاشی

5.

بررسی روابط ساختاری بین سرمایه اجتماعی، چابکی دانشگاه و اعتماد سازمانی با آمادگی کارمندان برای تغییر در دانشگاه: نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی

دوره 11، شماره 2، تیر 1403، صفحه 149-169
معصومه محترم؛ زهرا پاکباز؛ زهرا کریمی

6.

چارچوب عوامل ارتقای اعتماد مدیر فروش به فروشنده

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 231-247
بهاره محمدی گوندره؛ حسین معینی؛ رسول عباسی

7.

رابطۀ اعتماد سازمانی و مؤلفه‌های آن با خلاقیت در ادارات ورزش و جوانان: مطالعۀ موردی استان اردبیل

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 647-660
آرمین فعال؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ فهیمه حاجی غیاثیان

8.

شناسایی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر کیفیت روابط کارکنان و پیامدهای آن (مطالعۀ موردی: کارکنان شرکت خدمات مهندسی و ساخت کیسون)

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 665-685
هیوا آزور؛ مهدی کاظمی

9.

شهروندی شرکتی و نقش آن در شکل‌گیری اعتماد و هویت سازمانی

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 399-419
اصغر مشبکی اصفهانی؛ سهیل نجات؛ فرشته خلیلی پالندی

10.

طراحی مدل مدیریت جنگ روانی در سازمان‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401
مصطفی مرتضوی؛ قدرت الله باقری راغب؛ علی صابری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب