1.

اثر تسهیل‌کننده برنامه تمرین خودکنترل در یادگیری چند مهارت حرکتی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 79-89
حمید صالحی؛ سمیه شاهدوستی؛ مهدی رافعی بروجنی؛ مریم نزاکت الحسینی

2.

اثر دو نوع تداخل قبل از اجرا و تداخل حین اجرا بر یادگیری برنامة حرکتی تعمیم یافته و پارامتر مهارت های پایة بسکتبال

دوره 5، 2 (12)، تابستان 1392، صفحه 107-124
رزا رهاوی؛ معصومه شجاعی؛ زهرا استیری؛ حسن نقی زاده

3.

ارتباط بین هوش هیجانی و اثربخشی تیمی دانشجویان دختر و پسر شرکت‌کننده در یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور

دوره 8، شماره 6، زمستان 1395، صفحه 845-860
امید جمشیدی؛ محمود گودرزی؛ امین شرری؛ زینب آنت

4.

ارتباط منبع کنترل وخودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی

دوره 31، شماره 2، پاییز 1380
اکبر سلیمان نژاد؛ مهرناز شهرآرای

5.

بررسی نقش واسطه ای گفتار با خود در مدل مفهومی رابطه رشد زبان و دلبستگی ایمن با خودتنظیمی رفتاری

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 37-50
سعید حسن زاده؛ کورش امرایی

6.

تأثیر ادراک افراد از نوع تکلیف بر انتخاب سطوح تداخل زمینه ای

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 139-154
رزا رهاوی؛ زهرا استیری

7.

تأثیر خودکنترلی دشواری تکلیف بر یادگیری پات گلف: اثر تسهیل کننده تمرین خودکنترل بر تنظیم نقطه چالش

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 639-656
مجتبی جلالوند؛ عباس بهرام؛ افخم دانشفر؛ سعید ارشم

8.

تعامل خودپندارۀ ‌بدنی با تمرین به روش مربی‌مدار و خودتنظیم در اکتساب، یادداری و انتقال یک مهارت ورزشی در دختران سنین دانشگاهی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 699-716
شیلا صفوی همامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ الهام عابدی

9.

تقویت یادگیری خودتنظیمی زبان‌آموزان ایرانی: بررسی تاثیر خودسنجی و همسال‌سنجی در مهارت نگارش در زبان دوم

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 123-146
جلیل فتحی؛ محسن شیرازی زاده

10.

رابطه تعلل‌ورزی تحصیلی و ادراک از ساختار کلاس: نقش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 41-56

11.

رابطه خودتنظیمی و خودکارآمدی با تعلل ورزی: مقایسه دانش آموزان با اختلالات یادگیری و عادی

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 73-92
زهرا نقش؛ زﻫﺮا رﻣﻀﺎﻧﯽ ﺧﻤﺴﯽ

12.

روانشناسی، حکومت‌مندی و نولیبرالیسم

دوره 24، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-39
آرش حیدری

13.

عوامل موثر بر تعلل ورزی: کاربرد تحلیل خوشه ای

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 19-38

14.

مقایسه اثربخشی زوج درمانی خودتنظیمی با رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش دل‌زدگی زناشویی زوج‌های متقاضی طلاق

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 181-199
حسین حبیب اله زاده؛ عبداله شفیع آبادی؛ محمد قمریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.