1.

اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 33-52
حمید ابهری؛ سام محمدی؛ زینب افچنگی

2.

بازپژوهی ماهیت اقاله در فقه و حقوق وضعی ایران

دوره 43، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 175-190
علی مظهر قراملکی؛ حجت قاسمی

3.

بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات

دوره 48، شماره 2، مهر 1394، صفحه 319-335
علی مظهر قراملکی؛ بی بی صدیقه مکی

4.

بررسی اعتبار اصل صحت در ایقاعات

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 525-554
علیرضا انتظاری نجف‌آبادی؛ روح الله مرتضایی

5.

بررسی حقّ فسخ ناشی از تخلّف قراردادی در تعهّدات مدّت‌دار

دوره 45، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 29-46
رضا رنجبر

6.

تحلیل مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد

دوره 36، شماره 1، شهریور 1382
علی علی آبادی

7.

تحولات فقهی و تأثیر آن بر مفهوم قصد و رضایت

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 311-328
عباس کاظمی نجف آبادی

8.

تقسیم بندی منابع تعهدات قراردادی و غیر قراردادی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 337-356
علیرضا یزدانیان

9.

توکیل در وقف

دوره 10، شماره 3، مهر 1393، صفحه 469-492
حمید مسجد سرایی

10.

دلایل قرآنی اصل لزوم در عقود

دوره 38، شماره 3، تیر 1384
علی مظهر قراملکی

11.

رهن مستعار

دوره 37، شماره 1، فروردین 1386
دکتر علی علی آبادی؛ علی علی آبادی

12.

ضرورت تغییر موادی از قانون مدنی

دوره 69، شماره 0، تیر 1380
علی علی آبادی

13.

ضمان ناشی از عقد صحیح در اندیشة فقهی

دوره 11، شماره 3، مهر 1394، صفحه 545-574
اسماعیل نعمت اللهی

14.

قصد و رضا و تاثیر آن دو در تحقق عقد

دوره 71، شماره 0، تیر 1381
علی علی آبادی

15.

ماهیت توکیل و تاثیر فوت یکی از وکلاء در قوام عقد وکالت

دوره 51، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 89-109
رضا رنجبر

16.

ماهیت حقوقی پیمان حق تقدم در حقوق جدید فرانسه و جایگاه آن در حقوق ایران

دوره 20، شماره 2، مهر 1402، صفحه 323-334
مصطفی هراتی؛ سمیرا هراتی قوی

17.

ماهیت عقد ضمان در فقه امامیه و حقوق افغانستان

دوره 12، شماره 18، شهریور 1402، صفحه 49-64

18.

مطالعه‌ی تطبیقی شرط فاسخ و آثار آن

دوره 45، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 37-59
محمد کنعانی؛ علی فرحزادی

19.

مفهوم و ماهیت وقف و وضعیت مالکیت مال موقوفه در فقه امامیه ‌و حقوق مدنی ایران

دوره 40، شماره 2، مرداد 1387
حمید ابهری علی آباد؛ عبدالله رضیان

20.

نقد وبررسی ادله کاشفیت و ناقلیت اجازه در عقد مکره

دوره 6، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 115-133
میثم تارم

21.

واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات

دوره 12، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 171-200
سیده ریحانه افسریان محصل؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی

22.

وفای به عهد

دوره 63، شماره 0، تیر 1377
احمد باقریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب