1.

آداب الحرب و الشجاعه و تصحیح آن

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 57-75
محمود عابدی؛ لیلا شوقی

2.

بررسی تصحیح عبهرالعاشقین (کربن- معین) از نگاه بایسته‌های تصحیح

دوره 7، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 41-60
سید محمد راستگوفر؛ تقی پورنامداریان؛ سید محمدفرید راستگوفر

3.

بررسی تطبیقی نسخۀ خطی مسالک و ممالک جرجانی و متن جهان‌نامه

دوره 4، شماره 2، آذر 1393، صفحه 1-12
محمود جعفری دهقی؛ محمدحسین سلیمانی

4.

پرواز یا پروار؟ تأملی در بیت‌هایی از خاقانی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 207-220
مجید منصوری

5.

پژوهشی انتقادی در تصحیح مرصادالعباد از محمّدامین ریاحی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 21-41
یعقوب نوروزی

6.

پیشنهادهایی دربارۀ خوانش برخی عبارات یادگار زریران

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 105-122
میثم محمدی

7.

تست

دوره 1، شماره 2، تیر 1389

8.

تصحیحات علامه قزوینی در مجموعه " اوقاف گیب "

دوره 173، شماره 0، فروردین 1384
دکتر شهرام آزاد یان

9.

تصحیح مجدد برخی عبارات آشفته در نامه‌‌های خاقانی

دوره 6، شماره 2، دی 1396، صفحه 75-91
محمدرضا ترکی؛ موسی دامن کش

10.

تلفّظ چند واژه در شاهنامه

دوره 8، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 109-127
وحید عیدگاه طرقبه ای

11.

خُشنی یا خنثی؟ تصحیح بیت‌هایی از دیوان خاقانی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 145-160
مجید منصوری

12.

در باب چند اصطلاح موسیقایی در دیوان منوچهری

دوره 8، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 1-16
راضیه آبادیان

13.

ضرورت تصحیح انتقادی کتاب صحائف‌الوداد و مکاتیب‌الإتّحاد اَدهم عزلتی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 53-71
حسن داودی؛ سیدعلی‌اصغر میرباقری فرد

14.

ضرورت توجّه به صبغة روایی در تصحیح و فهم اشعار خاقانی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 201-219
امیر سلطان محمدی؛ سید منصور سادات ابراهیمی

15.

کتابشناخت: روزنامجه صاحب بن عباد و گزارش روزانه او از شهر بغداد

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 317-338
حسین ایمانیان

16.

گسترش یک روایت در منابع تاریخی و نقش آن در تصحیح و گزارشِ مصراعی از شاهنامه

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 79-94
خلیل کهریزی

17.

نگاهی به تصحیح متون در دوره قاجار

54و55، شماره 1، فروردین 1383
دکتر شهرام آزادیانContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.