1.

اثر بازی های حرکتی منتخب بر تعادل ایستا و پویا در کودکان با اختلال یادگیری خاص

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 103-121
هانیه قاسمیان مقدم؛ مهدی سهرابی؛ حمیدرضا طاهری

2.

تأثیر تداخل زمینه‌ای بر دقت فضایی و برنامه‌ریزی مجدد حرکتی تکلیف حرکتی متوالی در افراد مبتلا به پارکینسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402
پروین محمدی فارسانی؛ حمیدرضا طاهری تربتی؛ مهدی سهرابی؛ علی شعیبی

3.

تأثیر تصویرسازی استراتژی بازی و تصویرسازی مهارت حرکتی بر عملکرد ورزشی جوانان در کاراته

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-16
علی فتحی زاده؛ مهدی سهرابی؛ علیرضا صابری کاخکی

4.

تأثیر تعدیل تجهیزات ورزشی بر اکتساب و یادداری مهارت حرکتی در کودکان 9 تا 10 ساله با تأکید بر ظرفیت حافظۀ کاری

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 199-218
محسن افروزه؛ مهدی سهرابی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ سبحان سبحانی

5.

تأثیر سطوح مختلف تکانش‌گری بر یادگیری مهارت های ورزشی در محیط های باز و بسته

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 531-546
محمد حسین قهرمانی؛ مهدی سهرابی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ محمدعلی بشارت

6.

تاثیر یک دوره برنامه تمرین تعادلی تحت شرایط تکلیف دوگانه بر حافظه کاری کودکان با اختلال هماهنگی رشدی

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 329-347
حمیده جهانبخش؛ مهدی سهرابی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ عزت خداشناس

7.

تکانش‌گری حرکتی و یادگیری مهارت‌های پایۀ بسکتبال

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 495-515
محمد حسین قهرمانی؛ مهدی سهرابی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ محمدعلی بشارت

8.

روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت- 3 در کودکان 5 تا 9 سالۀعراقی و مقایسۀ رشد مهارتهای حرکتی درشت کودکان ایرانی و عراقی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 219-238
رفعت الحجاج؛ مهدی سهرابی؛ علیرضا صابری کاخکی؛ سید رضا عطارزاده حسینی

9.

مقایسة اثر فاصله کانون توجه بیرونی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا

دوره 2، شماره 3، مهر 1389
مجید اکبری یزدی؛ مهدی سهرابی؛ امیر مقدم

10.

مقایسه اثربخشی آموزش سنتی و TGFU بر شایستگی ادراک‌ شده، مشارکت ورزشی و یادگیری مهارت‌های بسکتبال دانش‌آموزان 10 تا 12 ساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403
حمیدرضا طاهری تربتی؛ مهدی سهرابی؛ احسان زارعی محمودآبادی

11.

ویژگی های تکانش گری بازیکنان پست های مختلف فوتبال؛ آزمون دیدگاه گرایش غالب

دوره 7، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 153-169
محمد حسین قهرمانی؛ محمد علی پشارت؛ مهدی سهرابیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب