1.

ارایه مدلی از فرایند ایجاد هم هویتی هوادار-تیم در بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-14
اکبر جابری؛ نصرالله سجادی؛ جواد خزائی پول

2.

بررسی تأثیر کیفیت خدمات و رضایت‌مندی بر وفاداری مشتریان در باشگاه‌های ورزشی (بدنسازی و ایروبیک)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 31-51
احمد محمودی؛ سیدنصراله سجادی؛ محمود گودرزی

3.

بررسی نگرش دانشجویان کارشناسی‌ارشد رشتة‌ تربیت بدنی به گرایشی شدنِ آموزش در این مقطع

دوره 1، شماره 3، دی 1388، صفحه 27-65
سیدنصراله سجادی

4.

بررسی نگرش کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران درباره سقف شیشه‌ای و جامعه پذیری ضعف در زنان

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 447-435
فاطمه اللهیاری؛ نصراله سجادی؛ هادی بیاتی

5.

بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران طی سال‌های 1383 تا نیمۀ اول 1389

دوره 7، شماره 4، مهر 1394، صفحه 487-500
سیدنصراله سجادی؛ نرگس آشوری؛ مینا بشارتی؛ مریم رضوانفر

6.

تأثیر عناصر نیاز به خودابرازی بر ارزش ویژة برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 601-620
اکبر جابری؛ سید نصرالله سجادی؛ حسن اسدی دستجردی؛ محمد خبیری

7.

تبیین شایستگی های مدیران رویدادهای ورزشی

دوره 7، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 159-174
نوید اسدی؛ سیدنصراله سجادی؛ محمود گودرزی؛ آرام مرادی

8.

تحلیل توصیفی نشریه علمی – پژوهشی حرکت (شماره 1 تا 34)

دوره 2، شماره 5، تیر 1389، صفحه 141-293
سیدنصراله سجادی؛ حسین عیدی؛ جواد مهربانی؛ همایون عباسی

9.

تعیین موقعیت راهبردی و تدوین برنامۀ راهبردی معاونت توسعۀ ورزش قهرمانی و ‏حرفه‌ای

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 25-1
سیدنصراله سجادی؛ طاهره رحمتی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری

10.

رابطه بین سبک رهبری و منبع قدرت مربیان تیم‌های لیگ برتر والیبال کشور از دیدگاه بازیکنان

دوره 2، شماره 7، دی 1389
گلاره تهامی؛ سیدنصراله سجادی؛ محمد خبیری؛ علیرضا الهی

11.

رابطه نوع تعارض، سبک مدیریت تعارض و اثربخشی تیم های والیبال باشگاه های لیگ برتر کشور

دوره 2، شماره 5، تیر 1389، صفحه 51-121
عباس نقی زاده باقی؛ حسن اسدی؛ محمود گودرزی؛ سیدنصراله سجادی

12.

رتبه‌بندی تیم‌های لیگ برتر بسکتبال ایران براساس p4 با استفاده از روش پرومیتی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 191-211
بیان فاتحی؛ سیدنصراله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ بابک زنده دل نوبری

13.

شناسایی و اولویت‏بندی عوامل مدیریتی و کیفیتی موثر بر برندسازی رویدادهای ورزشی ایران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-17
سیدنصراله سجادی؛ محمود گودرزی؛ نرگس فصیح مردانلو

14.

طراحی الگوی رابطۀ بازاریابی سبز و رفتار مشتریان ورزش‌های زمستانی

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 19-1
مهشید حاجی حیدری؛ سید نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ حسین رجبی

15.

طراحی مدل بازاریابی الکترونیکی فدراسیون‌های حرفه‌ای منتخب ورزش گروهی کشور

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 119-139
رسول طریقی؛ سیدنصراله سجادی

16.

طراحی مدل پیامدهای جهانی‌شدن برند لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 15، شماره 3، آبان 1402، صفحه 18-1
سجاد سروش؛ سیدنصراله سجادی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مهرزاد حمیدی

17.

مدل‌سازی نقش فرهنگ سازمانی و انگیزۀ خودتعیینی بر اخلاق ورزشی ورزشکاران نخبۀ ایران (مطالعۀ موردی: لیگ یک فوتبال ایران)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 19-1
علیرضا حجی پور؛ مهرزاد حمیدی؛ سیدنصراله سجادی؛ محمد خبیری

18.

مدلسازی و اولویت‌بندی موانع کسب میزبانی رویدادهای بزرگ بین‌المللی ورزشی در ایران

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 373-390
شهرام عبدی؛ سید نصرالله سجادی

19.

نظرسنجی از مدیران استادیوم ها در زمینه مدیریت خطرهای احتمالی استادیوم های فوتبال ایران

دوره 2، شماره 6، مهر 1389، صفحه 67-149
محمد خبیری؛ سیدنصراله سجادی؛ مرتضی دوستی؛ عسکری محمدیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب