1.

ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب سطحی تجدیدپذیر سی حوضة آبریز کشور

صفحه 351-373
علی سوری نژاد

2.

بررسی رابطۀ تیپ‌های هوایی تبریز و آلودگی هوا

صفحه 375-394
حسین عساکره؛ لیلا احدی

3.

بررسی اثرات خشک سالی کشاورزی بر تراکم پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبریز سیمینه رود)

صفحه 395-408
عادل نبی زاده بلخکانلو؛ پرویز ضیائیان فیروزآبادی؛ علی خدمت زاده

4.

تحلیلی بر پُرفشارهای جنب حاره آزورس و هاوایی

صفحه 409-428
علی اکبر گرمسیری مهوار؛ قاسم عزیزی

5.

ارزیابی محصولات مختلف ماهواره‌ای تابش سطح زمین با استفاده از داده‌های اندازه‌گیری شدۀ زمینی در اقلیم‌های مختلف ایران

صفحه 429-443
نوشین احمدی باصری؛ علی اکبر سبزی پرور؛ مهرانه خدامرادپور؛ خوان لویئس گررو راسکادو؛ لوکاس آلادوس آربولداس

6.

شناسایی، ارزیابی و مدیریت خاستگاه های گردوغبار در غرب ایران

صفحه 445-465
مجید احمدی ملاوردی؛ ایرج جباری؛ امان اله فتح نیا

7.

تغییرپذیری بلند مدت ذرات معلق (PM2.5) شهر تبریز با استفاده از داده‌های سنجش از دور

صفحه 467-480
محمد آزادی مبارکی؛ محمود احمدی

8.

بررسی روند تغییرات سرعت باد در ایران مرکزی با استفاده از داده های بازتحلیل شده ECMWF

صفحه 481-498
اصغر مولایی؛ حسن لشکری

9.

ارزیابی تکتونیک فعال حوضۀ رودخانۀ کرند غرب با استفاده از تحلیل ویژگی‌های شبکۀ زهکشی

صفحه 499-514
منصور پروین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب