1.

نگاهی به نقد خودپالایشی عرفا و بی‌التزامی به شرع

صفحه 1-19
نجف جوکار؛ حسین زنده بودی

2.

پیشینۀ تاریخی و تحلیلیِ بحث دربارۀ انواع ادبی تا پایان قرن هفتم

صفحه 21-40
محمدرضا ترکی؛ آسیه فرحی یزدی؛ روح الله هادی

3.

تبیینی ساخت‌گرا از تباین نیروانا و فنا

صفحه 41-61
بهزاد برهان؛ علیرضا حاجیان نژاد

4.

تلقّی کلامی شاعران پارسی‌گو از واژۀ قرآنی «قلم»

صفحه 63-82
مصطفی موسوی؛ وحید نعمانی

5.

جلوه‌هایی از رمانتیسم در شعر خاقانی

صفحه 83-99
نرگس اسکویی

6.

ابیات شاهنامه در خلق الانسان نیشابوری (پیش از 521ق)

صفحه 101-124
جواد بشری

7.

سنت خاتمه‌سرایی در منظومه‌های فارسی و ساختار و محتوای آن (تا قرن هفتم)

صفحه 125-143
مهدی دهرامی

8.

خُشنی یا خنثی؟ تصحیح بیت‌هایی از دیوان خاقانی

صفحه 145-160
مجید منصوری

9.

تصحیح چند تصحیف و تحریف در دیوان خاقانی شروانی

صفحه 161-179
زهرا نصیری شیراز؛ نصرالله امامی؛ سجاد دهقان

10.

پهلوان در شبستان؛ تأملی در باب «گوشهنشینی جنگجو» و نمونۀ آن در حماسۀ ایرانی

صفحه 181-199
علیرضا اسماعیل پور

11.

ضرورت توجّه به صبغة روایی در تصحیح و فهم اشعار خاقانی

صفحه 201-219
امیر سلطان محمدی؛ سید منصور سادات ابراهیمی

12.

دیالکتیک شعر قدسی و شهود معنا در اندیشة بیدل دهلوی

صفحه 221-240
مجید آزادبخت؛ حسنعلی پورمند؛ مینا محمدی‌وکیل

13.

مقایسة ساختاری معارف‌العوارف، اثر عبدالرّحمنِ بُزغُش شیرازی با ترجمۀ عوارف‌المعارف، اثر ابومنصورِ عبدالمؤمن اصفهانی

صفحه 241-260
فروغ فرجام؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ سیده مریم روضاتیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب