1.

مهاجرت‌های اقلیمی در حقوق بین‌الملل: راه دشوار دولت‌های آسیب‌پذیر

صفحه 859-880
امیر حسین رنجبریان؛ نفیسه ارغنده پور

2.

ماهیت حقوقی سنوات در روابط کار

صفحه 881-898
مقصود عبادی بشیر؛ محمدرضا مجتهدی

3.

راهکارهای حفاظت از محیط زیست در فعالیت‌های اقتصادی در ایران

صفحه 899-920
سید بهزاد لسانی؛ علی مشهدی؛ سید احمد حبیب نژاد؛ محمد حبیبی مجنده

4.

نقش سواد رسانه‌ای در تحقق گفتمان حقوق شهروندی

صفحه 921-937
زین العابدین یزدان پناه؛ مهناز بیات کمیتکی

5.

حفاظت از تنوع زیستی دریایی در مناطق خارج از حوزۀ صلاحیت ملی

صفحه 939-966
ساسان صیرفی؛ سید فضل الله موسوی؛ کوثر فیروزپور

6.

دسترسی به اطلاعات و اسناد اداری در حمایت از حقوق شهروندان در حقوق فرانسه

صفحه 967-985
سعید خانی والی زاده

7.

نگرانی از تغییر اقلیم و همکاری ناگزیر بین‌المللی

صفحه 987-1005
شیما عرب اسدی

8.

نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی

صفحه 1007-1027
رسول کرمی مقدم؛ خیراله پروین

9.

قضیه مارشال؛ همسازی عمیقِ «نمود» و «بود» بین‌المللی

صفحه 1029-1054
مریم حاجی عرب؛ سید محمد قاری سید فاطمی

10.

ماهیت حقوقی رابطۀ حکومت و اموال عمومی کاربری‌محور در فقه امامیه

صفحه 1055-1071
ولی رستمی؛ محمدصادق فراهانی

11.

حقوق آبخوان‌های فرامرزی در پرتو طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل

صفحه 1073-1094
مرتضی نادری؛ سید حسین سادات میدانی

12.

ظرفیت‌های مراجع قضایی ایران در مبارزه با آلودگی هوا

صفحه 1095-1116
عبدالمجید سودمندی

13.

«دکترین محدودیت‌ها» و «محدودیت‌های متقابل» از منظر «گفت‌وگوی محاکم» اتحادیۀ اروپا و نهادهای دادرسی اساسی دولت‌های عضو

صفحه 1117-1131
علیرضا جلالی؛ محمد ابوعطا

14.

نقد و تحلیل حقوقی دفاع رعایت مجوز دولتی در زیان‌های زیست‌محیطی در رهنمود زیست‌محیطی 2004 اروپا

صفحه 1133-1146
محسن نجفی خواه؛ حامد ملکشاهی

15.

شکنجۀ پیشگیرانه از منظر قواعد منع شکنجه و کرامت انسانی

صفحه 1147-1165
عقیل محمدی

16.

اصل انصاف در تحدید حدود دریایی از منظر رویه قضایی بین‌المللی

صفحه 1167-1187
علی صابرنژاد علویان؛ مرتضی نجفی اسفاد

17.

مشروعیت صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت در مبارزه با تروریسم: خودبازسازی حقوق بین‌الملل

صفحه 1189-1214
مستوره قربانی پور؛ لیلا رئیسی

18.

ماهیت سازوکار حل‌وفصل اختلافات برجام

صفحه 1215-1238
همایون حبیبی؛ مصطفی امیری

19.

اثرگذاری عرف‌های فراملی بر کنوانسیون‌های حمل‌ونقل

صفحه 1239-1261
مازیار ذبیحی؛ محسن محبّی؛ یوسف خرم فرهادی

20.

تحول مفهومی اشغال از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر وضعیت اراضی غزه

صفحه 1263-1285
مریم احمدی نژاد؛ یاسر امین الرعایا؛ محسن متاجی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب