1.

تحلیل روایی داستان «نخجیران و شیر» مثنوی معنوی با رویکرد زبان‌شناسی رمزگان رولان بارت

صفحه 1-19
داود اسپرهم؛ مولود شاگشتاسبی؛ عزیزالله سالاری

2.

بررسی زبان و بازی‌های زبانی در غزل پست‌مدرن ایران

صفحه 21-39
منوچهر اکبری؛ مهتاب سالاری

3.

رمزگشایی خوانندۀ درون‌متن، در داستان شیخ صنعان

صفحه 41-60
زهرا انصاری؛ امیراسماعیل آذر

4.

بررسی و تطبیق مقام معشوقی مولانا با نظریۀ فردانیّت یونگ

صفحه 61-80
شکراله پورالخاص؛ بیژن ظهیری ناو؛ جعفر عشقی

5.

تحلیل طرح‌واره‌های قدرتی در شعر حافظ

صفحه 81-99
مهری تلخابی؛ تورج عقدایی

6.

بررسی گونه‌ها، شگردها و درونمایه‌های طنز در آثار سید حسن حسینی(نوشداروی طرح ژنریک، براده‌ها و فستیوال خنجر)

صفحه 101-118
علیرضا فولادی؛ نجمه حیدری‌نسب

7.

نقدی بر بُعد تعلیمی رؤیا در حکایت «آن پادشاه‌زاده که پادشاهی حقیقی به وی روی نمود» از مثنوی با توجه به نظریۀ یونگ و فروید

صفحه 119-138
محمدعلی خزانه‌دارلو؛ محمدکاظم یوسف‌پور؛ حسین یاسری

8.

نشانه‌شناسی عناصر روایی در روایت‌های عرفانی

صفحه 139-158
هادی دهقانی یزدلی؛ فاطمه ادراکی

9.

توصیف و تبیین هنجارگریزی نوین گفتمانی در شعر کلاسیک امروز

صفحه 159-178
محمدصالح ذاکری؛ فردوس آقاگل زاده؛ حیات عامری

10.

نام‌پژوهی عبهرالعاشقین

صفحه 179-197
سیدمحمدفرید راستگوفر؛ سیدمحمد راستگو

11.

تحلیل ساختاری سیر العباد إلی المعاد بر اساس الگوی «سفر نویسنده» ووگلر

صفحه 199-216
ابراهیم رحیمی زنگنه؛ احسان زندی‌طلب

12.

بررسی نمودهای آنیمای معشوق در منظومۀ ویس و رامین (با رویکرد نظریۀ کهن‌الگوی یونگ)

صفحه 217-236
علی‌محمد رضائی هفتادر؛ مظاهر نیکخواه؛ حسین خسروی

13.

تجلی خدای بی‌کرانه (زروان) در شاهنامه و شخصیت زال

صفحه 237-254
ماه نظری

14.

بازنمایی واقعیت در سلجوقنامۀ ظهیرالدّین نیشابوری: از داستان‌پردازی تا گفتمان‌سازی

صفحه 255-274
شیرزاد نعیمی؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب