1.

تأثیر درمان بین فردی فراشناختی بر کیفیت زناشویی مرد خودشیفته: مطالعه موردی

صفحه 1-24
عیسی مرادی؛ مریم فاتحی زاده؛ احمد احمدی؛ عذرا اعتمادی

2.

مکانیسم‌های دفاعی و جسمانی‌سازی: سلسله مراتب دفاعی موثر بر جسمانی‌سازی

صفحه 25-37
فاطمه نوربالا؛ نیما قربانی؛ مسعود لواسانی

3.

اثر آموزش ذهن آگاهی بر عواطف مثبت و منفی و پیچیدگی عاطفی: بررسی تغییرات در طول زمان

صفحه 39-58
رﺿا ﻋﺰﯾﺰی؛ مجید یوسفی افراشته؛ ذکراله مروتی؛ طاهره الهی

4.

مقایسه سرشت و منش در مردان سیگاری و غیر سیگاری

صفحه 59-71
سعید پورنقاش تهرانی؛ زهرا حسین زاده

5.

رابطه خودتنظیمی و خودکارآمدی با تعلل ورزی: مقایسه دانش آموزان با اختلالات یادگیری و عادی

صفحه 73-92
زهرا نقش؛ زﻫﺮا رﻣﻀﺎﻧﯽ ﺧﻤﺴﯽ

6.

بررسی تحلیلی روش گروه بندی تمام وقت دانش آموزان مدارس استعداد درخشان

صفحه 93-122
محسن حاج کاظمیان؛ رﺿﺎ هویدا؛ احمد عابدی؛ سعید رجائی پور

7.

اثربخشی بسته آموزش بهوشیاری بر ارتقاء سطح توجه کودکان دارای اختلال کم توجهی- بیش فعالی (ADHD)

صفحه 123-135
ثنا نوری مقدم؛ سید کاظم طباطبایی؛ نیما قربانی؛ علیرضا مرادی؛ افسانه صحت

8.

ویژگی های روانسنجی نسخه دوم مقیاس های سنجش هوش رینولدز در دانش آموزان سمپاد

صفحه 137-148
سیدعلی هاشمی؛ کامبیز کامکاری؛ شهره شُکرزاده

9.

اثرات تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر توانایی تصویرسازی دانشجویان

صفحه 149-165
میثم یاوری کاتب؛ یوسف مقدس تبریزی؛ شهناز شهربانیان؛ حسن غرایاق زندی؛ فاطمه به جامه

10.

بررسی رابطه منابع قدرت مدیران با ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی کارکنان

صفحه 167-185
فرهاد محبوب خواه؛ یوسف بیگ زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب