1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

تحلیل فضایی الگوی مشارکت سیاسی شهروندان در چهارمین دورۀ انتخابات شورای اسلامی شهر آمل (1392)

صفحه 299-322
عامر نیک پور؛ فرزین محمودی پاتی؛ مصطفی صفایی رینه

3.

ارزیابی تأثیر سیاست های حمل و نقل شهری در بهبود کیفی فضاهای عمومی بخش مرکزی شهر تهران (مطالعۀ موردی: محلۀ بازار)

صفحه 323-345
فاطمه سالاروندیان؛ احمد پوراحمد؛ سید علی حسینی

4.

بررسی نقش برنامه‌ریزی محله‌مبنا در تحقق توسعۀ پایدار محله‌ای (مطالعۀ موردی: محلۀ حسینیۀ زنجان)

صفحه 347-367
علیرضا محمدی؛ فریبا رفیعی

5.

ارزیابی عملکرد سازمان نوسازی شهری در ارتقای محیطی (مطالعۀ موردی: مناطق دارای بافت فرسودۀ شهر تهران)

صفحه 369-384
رسول افضلی؛ امیر شریفی

6.

ارزیابی تأثیر فضایی _ زمانی سیاست‌ها و قوانین زمین شهری بر گسترش بهینۀ شهری مهاباد با استفاده از CA-Markov

صفحه 385-410
ایرج قادری مطلق؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مجید ولی شریعت پناهی

7.

تحلیل جایگاه حکمروایی شایستۀ شهری و برنامه‌ریزی راهبردی آن (مطالعۀ مورد‌ی: شهر بیرجند)

صفحه 411-429
حسین یغفوری؛ محمد اسکندری ثانی؛ حامد ارشد

8.

فضای شهروندمدار، رویکردی نوین در تحقق توسعۀ پایدار شهری (مطالعۀ موردی: شهر تهران)

صفحه 431-448
زیبا پرنون؛ محمدتقی رضویان؛ زهره فنی؛ محمدحسن پاسوار؛ جمیله توکلی نیا

9.

تحلیل نابرابری‌های فضایی بر پایۀ شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در شهرهای میانه اندام (مطالعۀ موردی: شهر میاندوآب)

صفحه 449-471
شهریور روستایی؛ حسین کریم‌زاده؛ خسرو رحمتی

10.

بررسی ارتباط شاخص‌های عینی و ذهنی کیفیت زندگی با کیفیت دسترسی به خدمات شهری (مطالعۀ موردی: نواحی بافت فرسودۀ شهر زاهدان)

صفحه 473-494
علی حاجی نژاد؛ حمیدرضا رخشانی نسب؛ طیبه سرگلزایی جوان

11.

تحلیل فضایی سطوح برخورداری مناطق کلان شهر اهواز از خدمات شهری با تأکید بر عدالت اجتماعی

صفحه 495-517
سعید امانپور؛ نبی الله حسیتی شه پریان؛ سعید ملکی

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-45


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب