1.

تحلیل نقش حکمرانی خوب در ارتقای توسعۀ انسانی: بررسی بین‌المللی

صفحه 413-436
محسن امیدیان؛ غلامرضا طالقانی؛ فرشته محمدی؛ جمال فیروزی؛ حمیدرضا یعقوبی؛ حمزه خواستار

2.

فمینیسم در مطالعات سازمان

صفحه 437-458
امیرحسین خالقی؛ علی اصغر پورعزت

3.

بررسی عوامل رفتاری وساختاری موثر بر خادمیت کمیته امدادامام خمینی(ره)

صفحه 459-480
حسن درویش؛ علیرضا فتحی زاده

4.

پژوهشی بنیادین در حوزۀ مفاهیم نظری سیاستگذاری رسانه ای

صفحه 481-504
طاهر روشندل اربطانی

5.

شناسایی و اولویت بندی معیارهای مدیریت ارتباط با شهروندان در سازمان ‏های دولتی

صفحه 505-524
خداکرم سلیمی فرد؛ بدریه رضایی؛ آزاده رجبی

6.

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تصمیم ‏گیری اخلاقی مدیران دانشگاه پیام نور

صفحه 525-546
مژگان سیاهکل رودی؛ طاهره فیضی؛ رضا رسولی؛ جواد حضوری

7.

بررسی تأثیرات تنوع تیمی بر تعهد و هویت تیمی و اهمیت تعدیل‏ کنندۀ اندازۀ تیم

صفحه 547-572
آرین قلی پور؛ عاطفه سیف؛ مظاهر یوسفی امیری

8.

پدیدارشناسی تجربۀ اخراج‏ شدن از کار

صفحه 573-594
هادی عارف؛ حسن بودلایی؛ وحید بیگی

9.

چالش های بهره‌وری در دولت

صفحه 595-618
رحمت‎الله قلی پور

10.

بررسی عناصر چیره‏ دستی سازمانی در سازمان ‏های علمی و فناورانه (‏مطالعۀ موردی: جهاد دانشگاهی)

صفحه 619-636
محمدرضا پورعابدی

11.

مطالعه تاثیر رسانه‌های اجتماعی آنلاین برشفافیت و اعتماد ‌عمومی با اثر میانجیگیری مشارکت‌ عمومی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه تهران)

صفحه 637-656
عباس نرگسیان؛ حسن هژبرافکن خلاری؛ محمدرضا معینی کربکندی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب