1.

تاثیر پروتئین ایزوله بادام زمینی بامبارا (Voandzeia subterranea) به عنوان بازدارنده پروتئازی بر ویژگی های ژل سوریمی کاریچون ماهی (Saurida tumbil)

صفحه 1-12
امین اوجی فرد؛ سید ولی حسینی؛ علی طاهری

2.

مقدار فلزات سنگین در عضله میگوی سفید هندی Fennerpenaeus indicus

صفحه 13-24
هادی پورباقر؛ سید ولی حسینی؛ نعمت الله خراسانی؛ سید مهدی حسینی؛ پریسا دلفیه

3.

شناسایی مولکولی و پاتولوژیک Lactococcus garvieaeجداسازی شده ازماهیان قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)پرورشی ایلام

صفحه 25-37
سعیده حیدری نژاد؛ نگین سلامات؛ فاضل پوراحمد؛ احمد سواری؛ بیتا ارچنگی

4.

مقایسه عملکرد رشد و بازماندگی لارو تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) و استرلیاد (Acipenser ruthenus) در مرحله تغذیه فعال تا انگشت قد

صفحه 39-47
سجاد دروی قاضیانی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ رضوان اله کاظمی؛ محسن پوراسدی

5.

تخمین تراکم ماهی قزل آلا در استخر پرورش با استفاد از فناوری پردازش تصویر

صفحه 49-59
جواد ذبیحی؛ سید مهدی نصیری؛ عبدالعباس جعفری

6.

بررسی تنوع ژنتیکی در میگوی Litopenaeus vannamei با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی SSR در بندر جاسک استان هرمزگان

صفحه 61-74
سیوان رضائی؛ حمید فرحمند؛ محمدعلی نعمت الهی

7.

پراکنش مکانی جوامع ماکروبنتیک در ارتباط با شرایط محیطی سواحل بین‌جزر و مدی و زیر‌جزر و مدی بوشهر

صفحه 75-86
اکبر فارسی؛ جعفر سیف آبادی؛ فریدون عوفی

8.

استفاده از اتوسکوپ در تعیین جنسیت فیل ماهیان (Huso huso) پرورشی

صفحه 87-94
بهرام فلاحتکار؛ حسنعلی شاهواری

9.

تعیین ساختار سنی و پارامترهای رشد گاوماهی شنی (Neogobius Pallasi (Berg, 1916 در نهرهای کبودوال، زرین‏گل و شیرآباد- استان گلستان

صفحه 95-108
عرفان کریمیان؛ رسول قربانی؛ اصغر عبدلی

10.

مطالعه تطبیقی اثر آنزیم تریپسین و روش متداول گل‌شویی در حذف لایه‌های چسبنده تخم لقاح‌یافته تاسماهی ایرانی Acipenser persicus

صفحه 109-122
بیتا کلوانی نیتلی؛ باقر مجازی امیری؛ محمدرضا کلباسی؛ احمد نوری

11.

بررسی ترجیح چشایی و رفتار غذایی ماهی سفید(Rutilus frisii kutum) با استفاده ازغلظت‌های مختلف اسیدهای آمینه آزاد

صفحه 123-136
گلی نوری؛ ولی جعفری؛ رسول قربانی؛ شیدا گلی

12.

بررسی مقایسه ای شکل لارو های سالم و تلف شده فیل ماهی (Huso huso) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی

صفحه 137-147
حمید اسحق زاده؛ سهیل ایگدری؛ هادی پورباقر؛ غلامرضا رفیعی

13.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب