1.

گونه‌شناسی سخاوت در سازمان

صفحه 589-612
سید مهدی الوانی؛ غلامرضا جندقی؛ حسن زارعی متین؛ حمیدرضا ایرانی

2.

تأثیر اخلاق کار اسلامی بر عدالت سازمانی، رضایت شغلی و غیبت از کار کارکنان ادارة برق شهرستان ارومیه

صفحه 613-633
محمد حسنی؛ مرضیه رحیمی؛ مریم سامری

3.

رابطة رضایت شغلی کارکنان، کارآفرینی سازمانی و رشد سازمانی در شرکت‌های بیمه

صفحه 635-653
محمود زمانی؛ محمد حقیقی؛ شراره رزمجو

4.

بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجی‌گری کیفیت زندگی کاری

صفحه 655-679
حسین دامغانیان؛ سکینه جعفری؛ حسین ضابط پور

5.

بررسی موانع رشد بیمه‌های انرژی در صنعت بیمة کشور و پیشنهاد راهکارهای مناسب

صفحه 681-696
معصومه شامی؛ حسین خنیفر؛ حمیدرضا حسن زاده

6.

روند تکاملی الگوی راهبردهای منابع انسانی

صفحه 697-718
مرتضی غضنفری؛ میرعلی سیدنقوی

7.

بررسی تأثیر عوامل انگیزشی (شغلی، سازمانی، فردی) بر کیفیت نظارت مالی ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌‎های اجرایی

صفحه 719-739
سید حسین اخوان علوی؛ محمد حسین رحمتی؛ علی اکبر قنبری

8.

شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون مورد مطالعه: مجتمع کارخانجات آرد شیراز و دادلی (تینا)

صفحه 741-761
سعید پاکدل؛ محسن ابراهیمی؛ ایمان ارسطو

9.

تأثیر حسادت بر تمایل ‎به‎ترک خدمت پرستاران به میانجی‌گری خوداحترامی ‎و رفتارهای غیرشهروندی

صفحه 763-786
حسن عابدی جعفری؛ الهه شیعه زاده؛ سیده سمیرا سیدحسینی

10.

نگاشت مفهومی و اعتباریابی مدل عوامل مؤثر بر به‌کارگیری سیاست‌پژوهی در سیاستگذاری

صفحه 787-808
علی حمیدی زاده؛ رحمت اله قلی پور

11.

نقش ابعاد رفتاری شغل بر کارایی و اثربخشی نیروی انسانی

صفحه 809-830
میلاد آقایی؛ رضا آقایی؛ اصغر آقایی

12.

طراحی مدلی نوین جهت ایجاد چارچوب سناریوهای آیندة سازمان با رویکرد برنامه‌ریزی سناریو مورد مطالعه: مرکز آمار ایران

صفحه 831-848
عادل آذر؛ مصطفی گوهری فر؛ اصغر مشبکی

13.

چکیده انگلیسی

صفحه 1-12


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب