1.

شاخص‎های اساسی مؤثر بر وفاداری مشتریان در صنعت بهداشتی و سلولزی ایران با استفاده از رویکرد دلفی فازی و دیمتل فازی

صفحه 1-20
میلاد آقایی؛ اصغر آقایی؛ رضا آقایی

2.

بررسی تأثیر عناصر ارتباطات یکپارچه‎ی بازاریابی بر قوت نام تجاری در صنعت بانکداری (مطالعه‎ی موردی: بانک ملی استان اردبیل)

صفحه 21-42
محمد باشکوه؛ میترا شکسته بند

3.

استفاده از یک رویکرد ترکیبی برپایه‎ی شبکه‌های عصبی مصنوعی و نظریه‎ی مجموعه‎ی ناهموار برای مدل‌سازی وفاداری مشتریان به شناسه در صنعت خدمات تلفن همراه

صفحه 43-64
سید یعقوب حسینی؛ علیرضا ضیایی بیده

4.

بررسی تأثیر ویژگی‎های دیداری و کارکردی بسته‎بندی بر خرید مواد غذایی با تعدیل‎گری متغیر بوم‎شناختی مشتری

صفحه 65-82
فریبرز رحیم‎نیا؛ سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی

5.

اراﺋﻪ ی روﻳﻜﺮد ﻓﺎزی ارز ﺟﺪول ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪل ﻛﺎﻧﻮﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﻨﺪی وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ

صفحه 83-102
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﺎدﻗﻲ ﻣﻘﺪم؛ ابوالقاسم زارعی دودﺟﻲ؛ علی اصغر صادقی مقدم

6.

بررسی رفتار کودک در جایگاه یک مصرف کننده

صفحه 103-120
محمدعلی عبدالوند؛ افسانه زمانی‎ مقدم؛ نسترن دهقانی سامانی

7.

ارائه‎ی مدل سیاست‎گذاری تبلیغات اثربخش در صنعت بیمه با رویکرد نقشه‎شناختی

صفحه 121-136
رحمت ا.. قلی پور؛ طهمورث حسنقلی پور؛ عبدالناصر همتی؛ کیومرث شریفی

8.

سنجش کارایی ارزش ویژه‎ی برند با استفاده مدل ترکیبی SEM-DEA : (مطالعه‎ی موردی: برند خودرو در شهر اصفهان)

صفحه 137-154
مهسا قندهاری؛ جواد خزائی پول؛ امید بهارستان؛ هادی بالوئی جام‎خانه؛ جعفر کیالاشکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب