1.

خواص مکانیکی کششی دانة برنج در رطوبت‌ها و دماهای مختلف خشک‌کردن

علی ماشاء اله کرمانی؛ تیمور توکلی هشجین؛ سعید مینایی

2.

مقایسه دو دستگاه گاوآهن مرکب باگاوآهن برگرداندارمرسوم از نظر مقدار توان مصرفی و مقاومت کششی ویژه

رضا محمدی گل؛ ارژنگ جوادی؛ محمدعلی قضاوی

3.

اثر سرعت دورانی واحد خرد- له کن و دمای واحد همزن بر کیفیت و کمیت روغن زیتون استحصالی از رقم روغنی

عباس اکبرنیا؛ حسین مبلی؛ اسداله اکرم؛ منوچهر حامدی؛ شاهین رفیعی

4.

مطالعه و بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند جذب رطوبت در کاه گندم

محمد یونسی الموتی؛ محمدهادی خوش تقاضا؛ برات قبادیان

5.

بررسی اثر تواما امواج فراصوت و دما بر میزان فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز جو جوانه زده

مریم یلداگرد؛ سید علی مرتضوی؛ فریده طباطبایی

6.

تأثیر سیال‌سازی بر زمان خشک کردن و پارامترهای کیفی روغن کلزا

حمیدرضا گازر؛ رامین حسین خواه

7.

مقایسه تغییرات شاخص پروتئولیز در شیر خام و پاستوریزه تحت تاثیر درجه حرارت و زمان نگهداری

مهشید جهادی؛ محمدرضا احسانی؛ سعیده سادات موسوی

8.

مدل‌سازی خشک شدن ورقه نازک پرتقال رقم تامسون

شاهین رفیعی؛ محمد شریفی؛ علیرضا کیهانی؛ محمود امید؛ علی جعفری

9.

طراحی و ساخت دستگاه اپتوالکترونیک جداساز میوه‌ ها براساس رنگ

سعید مینایی؛ بهاره جمشیدی؛ شهریار صرامی؛ محمدهادی خوش تقاضا

10.

ارزیابی تغییرات رنگ کنسرو جوجه کباب در طی زمان نگهداری تحت شرایط تسریع شده

کامبیز جهان بین؛ زهرا امام جمعه؛ منوچهر حامدی

11.

اثر نوع دستگاه سفیدکن، رقم و مدت زمان سفیدکنی بر درصد شکست،درجه سفیدشدگی و شاخص سفیدشدگی برنج

سید مهدی هاشمی نسب؛ سید احمد طباطبایی فر؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ سعید مینایی؛ محمدرضا علیزاده

12.

بررسی تأثیر پیش فرآیند اسمزی بر ویژگی های بافتی و ریزساختاری گوجه فرنگی خشک شده با هوا

زهرا امام جمعه؛ مریم طهماسبی؛ میرخلیل پیروزی فرد؛ غلامرضا عسگری

13.

اثر رقم بر میزان ترکیبات شیمیایی وآنتوسیانین‌های موجود در آب چهار رقم انار ایرانی

گلاره موسوی نژاد؛ زهرا امام جمعه؛ کرامت اله رضایی؛ بابک دلخوش؛ محمدحسین حداد خداپرست

14.

مقایسه برخی خواص فیزیکی دو رقم خرمای حاج‌قنبری و شاهانی

مهدی کرامت جهرمی؛ شاهین رفیعی؛ علی جعفری؛ سیدسعید محتسبی؛ رضا میراشه

15.

نسبت انرژی گندم دیم- مطالعه موردی: شهرستان اقلید (فارس)

کمیل ملائی؛ علیرضا کیهانی؛ محمود کریمی؛ کامران خیرعلی پور؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب