1.

ریشه‌های حکایت‌ در زبان عرفان تا پایان قرن سوم (بر پایۀ آثار شقیق ، حارث محاسبی، نوری، خراز، جنید)

صفحه 1-14
مریم جعفرزاده؛ علیرضا فولادی

2.

تأثیر خوانش دوگانۀ شعر بر ساختار دستوری، بلاغی و معنایی آن

صفحه 15-34
علیرضا نبی‌لو

3.

معرّفی مُصحَفِ مُترجَمِ هُدائی افندی (ش20)؛ بررسی نکاتی در اختلاف قرائات

صفحه 35-67
محمدحسین جعفری‌تبار؛ علیرضا حاجیان نژاد

4.

برگردان و بسامدسنجی تکواژهای فارسی ده بند نخست ترکیب بند روحی بغدادی

صفحه 69-88
عبدالرضا سیف؛ محمود فضیلت؛ محمدحسن غلامی

5.

نقد کهن‌الگویی شخصیت «درویش» در قصۀ نوش‌آفرین گوهرتاج

صفحه 89-110
سعید واعظ؛ زهرا منوچهری

6.

رئالیسم و رئالیسم وهمی، مبنای صورت‌بندی تقابل‌های دوگانه در داستان‌های دلواپس کَهَرم و دگمه‌های بی‌رنگ، از حسن فرهنگ‌فر

صفحه 111-131
نسرین اسدپور؛ علی اکبر باقری خلیلی

7.

تحلیل گفتمان انتقادی غزلیات واصف باختری بر مبنای رویکرد فرکلاف

صفحه 133-153
نعمت الله ایران زاده؛ محمدشاهپور قادری

8.

بررسی چگونگی تأثیر آنیمیسم بر تأویل‌پذیری در اشعار یداللّه رؤیایی بر اساس نظریۀ دریافت

صفحه 155-165
فاطمه مدرسی؛ هادی طیطه؛ مهسا ایمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب