1.

بررسی «حضور تدریس» در دوره‌های برخط آزفا برپایۀ چهارچوب مفهومی اندرسون : مطالعۀ موردی مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه 525-541
شادی شجیعی؛ احسان قبول؛ کریستینا اپل

2.

ارزیابی کتاب آموزشی DaF kompakt A1-B1 از منظر آموزش مهارت بینافرهنگی از طریق مهارت خواندن، انواع متون خواندنی و تمرینات خوانش متن

صفحه 543-562
ارغوان استاد حسین خیاط؛ محمدرضا دوستی زاده

3.

تأثیر آگاهی از ساختار متن بر درک مطلب و یادآوری مکتوب متون استدلالی در فراگیران ایرانی زبان انگلیسی

صفحه 563-578
مهدی قاسمی نژاد بهرام آبادی؛ فرخ لقا حیدری

4.

روزآمدی ترجمه‌پذیری عناصر فرهنگی در ترجمۀ ادبی با تکیه بر نظریۀ نیومارک

صفحه 579-594
فرناز ساسانی؛ مرجان فرجاه؛ سپیده نواب زاده شفیعی؛ ریحانه نفر

5.

مقایسه میزان اضطراب و عملکرد نوشتاری در بازخورد حضوری و برخط

صفحه 595-611
زینب شکرآبی

6.

سازوکار ترجمة شعر: مطالعة موردی ترجمة منظوم شعر

صفحه 613-624
مصطفی شهیدی تبار

7.

نقش بازخورد زبانشناختی و غیر مستقیم در جنبه های گفتمانی متون استدلالی

صفحه 625-650
علی اکبر خمیجانی فراهانی؛ هتاو مردانی بابامیری؛ مهری جلالی

8.

دیدگاه‌های دانشجویان رشته زبان انگلیسی در مورد کارآمدی تجربه مشترک در ساخت فیلم های کوتاه آموزشی برای درس مکالمه

صفحه 651-667
علیرضا معماری هنجنی

9.

بررسی مقابله‌ای تکیه‌ در واژگان پیشوند‌دار آلمانی و فارسی دشواری‌های تکیه‌گذاری واژگان آلمانی پیشونددار برای زبان‌آموزان فارسی‌زبان

صفحه 686-669
آذر فرقانی تهرانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب