1.

واکاوی جایگاه مشاغل در الگوی معماری مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل لپک و اسنل (مطالعة موردی: شرکت کارگزاری بیمة سایپا)

صفحه 307-323
جبار باباشاهی؛ حمید رضا یزدانی؛ عذرا شمسی تواسانی

2.

بررسی تأثیر نظارت غیر مستقیم بر رضایت شغلی کارکنان با تأکید بر نقش انگیزة درونی و توانمندسازی روان‌شناختی در شرایط دورکاری در زمان کرونا (مورد: معلمان آموزش‌وپرورش مقطع متوسطة شهر تهران)

صفحه 325-336
مجید رمضان؛ سید علی میرزایی

3.

الگوی آموزش هوشمند بومی با تأکید بر سازمان‌های مشارکت‌کننده (مطالعة موردی: آموزش‌وپرورش استان تهران والبرز)

صفحه 337-350
سارا الماسی زاده؛ حسین خنیفر

4.

واکاوی پدیدة غرغر سازمانی

صفحه 351-369
مصطفی رشیدی طغرالجردی؛ سیده بهاره امامی

5.

شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت تاب‌آوری کارآفرینی با استفاده از روش دلفی فازی

صفحه 371-386
محمد حکاک؛ شقایق صالح آبادی؛ سیده نسیم موسوی

6.

آسیب‌شناسی بوروکراسی اداری سازمان آموزش‌وپرورش ایران

صفحه 387-400
علیرضا سوسرائی؛ سکینه جعفری؛ علی اکبر امین بیدختی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب