1.

مقایسۀ «زال و رودابه»ی شاهنامه با «سام و پریدخت» سام‌نامه از نظر کارکردهای ثانویّۀ وجوه جمله (با تأکید بر دو وجه پرسشی و ندایی)

صفحه 1-20
ریحانه حجت الاسلامی؛ مصطفی موسوی

2.

تأویلات خلع نعلین در شعر عارفانه

صفحه 21-36
محمّدرضا موحّدی

3.

تفسیرِ گفت‌وگوی ابوالحسن خرقانی با ابوسعید ابوالخیر در اسرارالتّوحید

صفحه 37-52
امیرحسین همتی

4.

ضرورت تصحیح انتقادی کتاب صحائف‌الوداد و مکاتیب‌الإتّحاد اَدهم عزلتی

صفحه 53-71
حسن داودی؛ سیدعلی‌اصغر میرباقری فرد

5.

اهمیت و نقش دست‌نوشته‌های کهن در تصحیح متون (شرح تعرّف و نسخۀ کراچی)

صفحه 73-92
تهمینه عطایی کچویی؛ محمود ندیمی هرندی

6.

رمزگشایی و تحلیل شخصیّت در قصّه عامیانۀ کامروپ و کاملتا

صفحه 93-112
زیبا قلاوندی؛ طاهره موسوی

7.

موسیقی کناری و بیرونی در رباعیّات مجد همگر شیرازی

صفحه 113-131
ناصر حامدی؛ داود محمّدی؛ عبداللّه حسن زاده میرعلی

8.

تحلیل داستان چهارم هشت‌بهشت امیرخسرو دهلوی بر اساس نظریّۀ انسان‌شناسی ابن عربی

صفحه 133-151
مهدی شریفیان؛ رویا هاشمی زاده؛ محسن محمّدی فشارکی

9.

نسخۀ خطّی تذکرۀ کلام‌الملوک باباجان قزوینی؛ اقتباس یا استنساخ از تذکرة‌الأولیای عطّار نیشابوری

صفحه 153-168
آسیه ذبیح نیا عمران

10.

کارکرد مفاخره‌سرایانۀ شخصیّت‌های شعر عربی در مدیحه‌های منوچهری

صفحه 169-184
فاطمه سادات طاهری؛ سعیده بیرجندی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب