1.

نقد و بررسی دیدگاه فخر رازی پیرامون مسأله رؤیت الهی

صفحه 19-1
غلامعباس حسنوند؛ علی الله بداشتی؛ بابک عباسی

2.

بازخوانی و تحلیل دیدگاه ملاصدرا دربارۀ تصدیق منطقی (با توجه به نظریۀ اصالت وجود)

صفحه 38-21
محمد حسین زاده

3.

بررسی رأی ابن‌سینا درخصوص تأثیرگذاری تخصص فلسفی بر نحوۀ پاسخ‌دهی به موقعیت‌های شهودی (با نگاهی تطبیقی به دیدگاه برخی فیلسوفان آزمایشگر)

صفحه 60-39
سید علی حسینی

4.

کاربرد استعاره در معرفتشناسی سهروردی

صفحه 81-61
زینب زرگوشی؛ رضا رضازاده؛ مجید ضیایی

5.

تبیین اصالت وجود از نظر ملاصدرا با توجه به تفاسیر آن

صفحه 102-83
مجتبی شیخ؛ محمد محمدرضایی؛ یحیی کبیر

6.

بررسی تطبیقی براهین درون نگرانه ملاصدرا و جان فاستر بر تجرد نفس

صفحه 119-103
حمید رضا عبدلی مهرجردی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ امیر احسان کرباسی زاده

7.

بازخوانی «دلالت زبانی» در فهم و تفسیر کتاب و سنت

صفحه 145-121
محمدتقی کبریت‌چی؛ محمدرضا شاهرودی

8.

رویکرد معرفت شناختی در اثبات عقل مفارق در سنت اسلامی: تحلیل انتقادی

صفحه 166-147
مرتضی متولی

9.

تحلیل و نقد نظریه ی «عدم امکان شناخت ذات الهی از منظر فخر رازی»

صفحه 183-167
امیرحسین منصوری نوری؛ عین الله خادمی؛ مروه دولت آبادی؛ زینب درویشی

10.

مرگ فرشتگان از دیدگاه ملاصدرا

صفحه 202-185
سید مصطفی موسوی اعظم

11.

متافیزیک درمان مبتنی بر منطق(LBT) از منظر الیوت کوهن

صفحه 226-203
نرگس نظرنژاد

12.

بررسی و مقایسه آرای ارسطو و فارابی در مسئله خطای حسّی

صفحه 246-227
کرامت ورزدار؛ احد فرامرز قراملکی؛ عبدالرسول کشفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب