1.

ارزیابی اشکالات علامه طباطبایی بر استفاده عالم ذر از آیه میثاق

صفحه 9-27
محمد ابراهیمی راد

2.

کاوشی در صورت و محتوای نامۀ امام علی(ع) به عثمان بن حنیف (بر اساس رویکرد سبک‌شناسی ساختارگرا)

صفحه 29-50
فاطمه بشارتی؛ حسن عبدالهی؛ حسین سیدی؛ مرضیه آباد

3.

نقد مستندات روایی حجیت اجتهادات صحابه

صفحه 51-72
سید علی ربانی موسویان

4.

تغییر خلقت الهی: معنا و معیار (براساس آیۀ «تغییر خلقت»)

صفحه 73-93
احمد شه گلی

5.

تأثیر ابن‌قولویه بر انتقال حدیث قم به بغداد (با تکیه بر الرجال نجاشی و الفهرست طوسی)

صفحه 95-116
اعظم فرجامی؛ انسیه عسگری

6.

کاربست تفسیر لغوی در آثار ابوحاتم سجستانی با محوریت علم قرائات

صفحه 117-136
علی اکبر محمدی؛ زهرا محمدی؛ احمد لامعی گیو

7.

واکاوی نشانگان مدیریتی در آیه "لَقَدْ جَاءکُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکُمْ" (بر پایۀ نظریۀ داده بنیاد)

صفحه 137-160
فرانک موسوی

8.

"ظلوم" و "جهول" مدح انسان یا مذمت انسان؟ (تحلیلی از آیۀ 72 سورۀ احزاب)

صفحه 161-176
رضا مهدیان فر؛ سیدمحمود طیب حسینی

9.

بررسی تناسبات درونی سورۀ نازعات

صفحه 177-197
فرزانه میرزارسولی؛ شهین قهرمان ایزدی؛ فاطمه علایی رحمانی

10.

تاریخ‌گذاری و مبادی اخبار موضوعه «متمهدیان» در مصادر عامه

صفحه 199-216
سید مرتضی میرسراجی؛ احمد مرادخانی؛ علی اصغر تجری

11.

ارزیابی دیدگاه ونزبرو در باب «بیانات پیامبرانه» در کتاب مطالعات قرآنی

صفحه 217-238
فاطمه نجارزادگان؛ فتح الله نجارزادگان

12.

ابعاد شناختی «قلب» در منظومۀ معرفتی قرآن کریم

صفحه 239-257
محمود واعظی؛ حسین جدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب